nieuws

Groei in levenbedrijf Erasmus compenseert premiedaling Schade

Archief

Erasmus heeft in de eerste zes maanden van dit jaar wisselende resultaten geboekt. Een forse premiegroei in het levenbedrijf werd vrijwel volledig tenietgedaan door een sterke premiedaling in het schadebedrijf. De brutowinst werd meer dan vertienvoudigd.

Erasmus Leven zag in het eerste halfjaar de premie met 45% toenemen tot e 56,8 (39,3) mln. De groei was volgens de directie te danken aan de nieuwe productie van zowel koopsomposten als premiebetalende levenpolissen. Het resultaat voor belastingen nam licht toe e 1,8 (1,7) mln.
Schadebedrijf
Minder voorspoedig verliepen de ontwikkelingen in het schadebedrijf. Daar nam de brutopremieomzet af met e 17,0 mln (-18%) tot e 77,6 mln. De terugloop is het gevolg “een aantal saneringsmaatregelen binnen het schadebedrijf”, aldus de directie in haar toelichting op de cijfers.
De brutowinst van het schadebedrijf steeg van e -2,3 mln in het eerste halfjaar van 2002 naar e +2,1 mln in dezelfde periode van dit jaar.
De totale brutowinst van Erasmus-groep kwam uit op e 5,4 (0,5) mln. Alle bedrijfsonderdelen, waaronder ook NOWM en Risk Consultants, droegen daaraan bij.

Reageer op dit artikel