nieuws

Groei in de breedte en de diepte bij Groep Rechtsbijstandverzekering/SRK

Archief

Er is sprake van een onverminderde groei van de markt voor rechtsbijstand-in-verzekeringsvorm. Dit stelt de Groep Rechtsbijstandverzekering/SRK in haar jaarverslag over 1995. De groei doet zich niet alleen voor in de breedte (de toenemende penetratie van rechtsbijstandpolissen), maar ook in de diepte: verzekeraars breiden hun assortiment uit.

“Binnen de Groep gaan aan de ene kant meer en meer maatschappijen ertoe over om naast autorechtsbijstand ook gezinsrechtsbijstand te voeren, terwijl aan de andere kant de meer gecompliceerde rechtsbijstandproducten steeds vaker ‘promoveren’ van accommodatieproduct tot speerpunt”, stelt het bestuur.
Het gezamenlijke premie-inkomen steeg in 1995 met ongeveer 20% naar f 52,5 mln. Van deze stijging werd 7% veroorzaakt door de overkomst van een bestaande portefeuille; er was dus een autonome groei van 13%.
“Vooral bij het product gezinsrechtsbijstand groeit het aantal posten in snel tempo, waarbij opvalt dat meer en meer maatschappijen dit product verpakken in combinatie- en pakketpolissen”.
Aangemelde zaken
Het aantal in 1995 aangemelde zaken beliep 32.294, een stijging van 11,1% in vergelijking met het voorgaande jaar. Als deze zaken worden gewogen op grond van behandelintensiteit, is het productievolume ten opzichte van 1994 gestegen met 16%.
De totale, aan de betrokken maatschappijen doorberekende schadekosten bedroegen ruim f 25 mln, een stijging van 17% ten opzichte van 1994. De algemene kosten (dat wil zeggen: kosten van interne schadebehandeling) bleven met een totaal van f 20 mln juist binnen de begroting. Aan kosten van externe schadebehandeling werd een bedrag van ruim f 5 mln uitgegeven. “Per saldo bleek de geleden schade over oudere evenementsjaren mee te vallen, omdat de destijds gedane prognoses voor advocatenkosten neerwaarts konden worden bijgesteld. Dit is echter bepaald niet het gevolg van lager uitvallende advocatendeclaraties, doch van een verdere verlaging van de ‘uitbestedingsgraad’.”
Procesmonopolie
In 1995 werden in totaal 688 zaken geheel of gedeeltelijk aan advocaten uitbesteed, waarbij in 63% van de gevallen de oorzaak was gelegen in het procesmonopolie van de advocatuur.”In ongeveer de helft van de uitbestedingen werd gebruik gemaakt van vaste advocatenrelaties. De gemiddelde kosten van een door een advocaat gedeclareerde zaak was bij advocatenkantoren die niet tot het netwerk behoren, gemiddeld 40% hoger dan bij de vaste kantoren, overigens zonder dat gesproken kan worden van een significant verschil in moeilijkheidsgraad.” Vanwege de sterke uitbreiding van het aantal letselzaken werd in 1995 besloten gebruik te gaan maken van het Audalet-rekenprogramma, gezien de veel grotere gebruikersvriendelijkheid ten opzichte van het tot dan toe gehanteerde programma. Inmiddels is het SRK uitgegroeid tot een van de grootste gebruikers van Audalet.
Letselspecialisten
In 1995 werd het SRK geconfronteerd met een relatief hoog verloop onder het personeel. Dit deed zich vooral voor onder letselspecialisten. In het jaarverslag wordt een drieledige verklaring voor deze ontwikkeling gegeven: grote vraag uit de markt, grote werkdruk bij het SRK en het feit dat SRK een interne, tweejarige letselopleiding geeft waardoor de marktwaarde van de medewerkers wordt vergroot.
“Gelukkig is het verloop thans weer tot normale proporties teruggekeerd”, stelt directeur mr S.A. ten Have in zijn jaarverslag.Het gemiddelde aanwezige personeelsbestand groeide met ruim 13% van 162 tot 177,68 fulltime equivalenten.
Op 1 oktober neemt SRK haar tweede gebouw in Zoetermeer in gebruik.
Maatschappijen
De in de Groep Rechtsbijstandverzekering samenwerkende maatschappijen zijn: Aegon, Algemene Zeeuwse, Amev, Axent, Elvia, Geové, de Goudse, Helvetia, Juwon, Koolhaas, Nationale-Nederlanden, NOG, Postbank Schade, Proteq, Reaal, RVS, Terminus, Tiel Utrecht en Winterthur. Groep Rechtsbijstandverzekering/SRK (bedragen in f mln) 1995 1994 Premies totaal 52,5 43,4 w.v. auto 22,7 19,8 gezin 14,4 10,1 bedrijf 9,3 8,8 ongevallen 4,4 4,3 verhaal avp 1,6 0,4 Schade totaal 25,2 20,5 w.v. auto 10,3 9,6 gezin 8,2 6,2 bedrijf 4,5 4,1 ongevallen 1,9 1,5 verhaal avp 0,3 0,1 aantal medewerkers 215 175

Reageer op dit artikel