nieuws

Groei in 1994 in individuele levensverzekering ondanks stagnatie

Archief

in koopsommen

De produktie over 1994 aan nieuwe individuele levensverzekeringen tegen periodieke premie evenals die van erbij gestorte koopsommen vertoont tegenover 1993 een duidelijke stijging. De koopsommenmarkt in die sector is nog iets verder teruggelopen, ook in december, voorheen dè koopsommenmaand. Per saldo is de groei ten opzichte van 1993 ruim f 350 mln.
Dat blijkt uit het overzicht over 1994 van de binnenlandse produktie van nieuwe individuele levensverzekeringen (inclusief verhogingen) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Over december 1994 bedroeg het bedrag aan zelfstandig gesloten koopsomposten f 379 mln tegenover f 429 mln vorig jaar in die zelfde periode.
Over het gehele jaar 1994 (1993) bedroeg de totale nieuwe produktie aan individuele levensverzekeringen (jaarpremies en koopsommen) f 5.365 (5.014) mln. De specificatie van dat bedrag is als volgt:
– posten tegen periodieke premie f 1.379 (1.107) mln;
– koopsommen bij periodieke premieposten f 464 (373) mln;
– zelfstandige koopsomposten f 3.523 (3.534) mln. Hier valt vooral de teruggang op in de bestemming ‘direct ingaande lijfrenten’ met ruim f 260 mln.
In alle drie de categorieën treedt een forse groei op in de verzekeringen in beleggingseenheden, dit ten koste van de dekkingen in guldens. NIEUWE PRODUKTIE LEVEN INDIVIDUEEL (in f mln) 1994 1993 Periodieke jaarpremies 1.379,0 1.106,5 waarvan in guldens 1.065,9 964,6 beleggingseenheden 313,2 141,8 vreemde valuta -0,1 0,2 waarvan voor hypotheek 385,3 290,6 pensioen uitgesteld 181,4 171,6 lijfrente uitgesteld 293,4 220,0 rente direct ingaand 0,1 0,8 levenslang bij overlijden 43,6 35,4 overige indiv. verz. 475,3 388,2 Koopsommen bij periodieke jaarpremies 463,6 373,4 waarvan in guldens 275,7 275,5 beleggingseenheden 187,9 97,8 vreemde valuta 0,1 0,0 waarvan voor hypotheek 55,8 41,6 pensioen uitgesteld 86,7 87,2 lijfrente uitgesteld 163,5 81,3 rente direct ingaand 0,0 0,4 levenslang bij overlijden 14,1 8,9 overige indiv. verz. 143,3 154,0 Zelfstandige koopsomposten 3.522,8 3.534,0 waarvan in guldens 3.031,1 3.264,6 beleggingseenheden 473,5 238,5 vreemde valuta 18,3 30,9 waarvan voor hypotheek 14,8 5,7 pensioen uitgesteld 266,0 273,3 lijfrente uitgesteld 1.344,0 1.109,8 rente direct ingaand 1.390,6 1.654,3 levenslang bij overlijden 50,3 26,5 overige indiv. verz. 457,3 464,3 TOTALE NIEUWE PRODUKTIE 5.365 5.014

Reageer op dit artikel