nieuws

Groei HDI houdt aan

Archief

HDI Verzekeringen, het vroegere Hannover, houdt de groei er goed in. Na een premiestijging van 33% in 2002 volgde vorig jaar een groei van 19% tot een premieomzet van e 196 mln.

HDI beschouwt zichzelf daarmee als een van de grootste industriële schadeverzekeraars in ons land. “Nog steeds constateren we een positieve ontwikkeling van ons marktaandeel”, schrijft de directie. Zij merkt tegelijkertijd op dat “de premiestelling in de voor ons zo belangrijke co-assurantiemarkt zich in lagere richting beweegt”.
Van de brutopremieomzet van e 196,1 (164,1) mln draagt HDI Verzekeringen overigens maar e 71,7 (52,7) mln voor eigen rekening; de rest is herverzekerd bij (vooral) zustermaatschappij Hannover Rüchversicherung. De hoge mate van herverzekering kwam HDI vorig jaar in de belangrijke branche Brand – ruim de helft van de brutopremies betreft deze branche – goed van pas. Dankzij één grote schade bedroeg het technische resultaat aldaar eigenlijk e -32,5 mln; herverzekeringsbaten zorgden uiteindelijk voor een brancheresultaat van e 5,3 mln.
Over de gehele portefeuille bedroeg het resultaat van de technische rekening e 6,3 (5,2) mln. Alleen Transport tekende door een 19% hogere schadelast voor een negatief resultaat van e 1,5 mln, bij e 37,9 mln brutopremie. Het nettoresultaat van HDI bedroeg e 4,4 (3,2) mln.

Reageer op dit artikel