nieuws

Groei garanties Interborg

Archief

Interborg is in 1995 verder gegroeid. De nieuwe produktie van garanties bedroeg vorig jaar f 913 (843) miljoen. Hierdoor steeg het saldo uitstaande garanties naar 1,2 (1,1) miljard.

Het bedrijfsresultaat van Interborg groeide naar f 1,8 (1,6) mln. De netto winst bedroeg f 1,2 (1,0) mln. Interborg verleent voornamelijk garanties aan bedrijven in de bouwnijverheid, handel en transport. Het bruto premie-inkomen bedroeg in 1995 f 7,2 (7,5) mln, waarvan f 6,5 (6,6) voor herverzekeraars.
Aandeelhouders van Interborg zijn naast de zeven directieleden en medewerkers zelf (30%): Bloemers Nassau Groep, Centraal Beheer Schade, participatiemaatschappij IPM, Aegon-dochter Moira en herverzekeraar Münchener Rück.

Reageer op dit artikel