nieuws

Groei employee benefits in Verenigde Staten kalft af

Archief

Vorig jaar groeide in de Verenigde Staten de markt voor employee benefits-verzekeringen met 7 % naar € 3,6 mld

Daarmee kalft de groei in dit verzekeringssegment beduidend af. In de vijf jaren daarvoor stegen de inkomsten telkens met percentages in de dubbele cijfers; in 2002 beliep de groei 15%. Volgens marktonderzoeksbureau Eastbridge Consulting is de daling vooral toe te schrijven aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarin zich minder verschuivingen voordeden dan voorheen. In meer dan de helft (54%) van de employee benefits-voorzieningen gaat het om een levensverzekering en bij 23% om een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De grootste groei (+ 55%) in dit segment wordt geboekt door aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Reageer op dit artikel