nieuws

Groei deelnemers AXA-fondsen 72%

Archief

De beursgenoteerde beleggingsfondsen van AXA Leven hebben een recordjaar achter de rug. Het totaal aantal aandelen verdubbelde, terwijl het aantal deelnemers met 72% steeg.

Het belegd vermogen bedroeg eind vorig jaar f 475,1 (173,8) mln. Een groei van f 301,3 mln dus. Exclusief koerswinsten groeide het belegd vermogen van de zeven AXA-fondsen met f 248,7 mln. Het aantal deelnemers steeg met 11.000 (+72%) naar ruim 19.000.
Het best renderende fonds was AXA Aandelen Nederland met een rendement van 45,1%. Het meest populaire fonds AXA Actief Beheer (Nederlandse aandelen, obligaties en liquiditeiten) behaalde een rendement van 23,9%. De waardestijging van dit fonds over de laatste vijf jaar komt daarmee op ruim 110%.
De overige fondsen noteerden de volgende resultaten: Portfolio Nederland 16,8%, Obligaties Nederland 6,8%, Aandelen Internationaal 21,7%, Gulden Rentefonds 1,2% en Kapitaalmarkt Rentefonds 4,4%.
Generali
De vijf aan beleggingsverzekeringen gekoppelde fondsen van Generali rendeerden in 1996 ook goed. Uitschieter was het AandelenFonds, met een rendement van 50,2%. Meer dan de helft van de Generali-verzekerden hebben hun premies in dit fonds belegd.
Het totale belegde vermogen van de Generali-fondsen beliep eind vorig jaar f 18,2 mln (eind 1995: f 8,8 mln). De rendementen van de vier andere Generali-fondsen: CombinatieFonds 26,5%, ObligatieFonds 7,6%, GarantieFonds 7,4% en DepositoFonds 9,4%.

Reageer op dit artikel