nieuws

Groei bedrijfsresultaat NBVA-kantoren neemt af

Archief

De groei van het bedrijfsresultaat van NBVA-kantoren is vorig jaar afgenomen. Dit blijkt uit de traditionele eindejaarsenquête van de brancheorganisatie onder 271 van de ruim negenhonderd aangesloten assurantiekantoren.

Het bedrijfsresultaat van de bijna driehonderd geënquêteerde kantoren – de hoogste respons ooit – steeg vorig jaar met gemiddeld 7,2%, beduidend minder dan in 2003 (+9,1%) en 2002 (+8,6%).  De gemiddelde groei van het totale provisie-inkomen beliep 9,2% (2003: +10,9%), waarvan in schadeverzekeringen 8,3% (+10,4%), in levensverzekeringen 3,6% (+1,5%) en in hypotheken 6,9% (+11,9%). Bij 33%, respectievelijk 22% van de kantoren was sprake van een daling in levensverzekeringen, respectievelijk hypotheken. De bedrijfskosten van de geënquêteerde NBVA-kantoren namen vorig jaar toe met 4,5% (+6,7%). 

Reageer op dit artikel