nieuws

Groei Aegon Leven via beleggingsverzekering

Archief

Aegon Levensverzekering NV heeft in 1998 zijn brutopremie-inkomen met 13,5% vergroot. Net als in 1997 vormden de individuele beleggingspolissen de meest gevraagde productsoort.

Uit de jaarcijfers van het concern werd eerder al duidelijk dat Aegon vorig jaar in ons land f 5,8 (5,1) mld aan premies voor levensverzekeringen boekte. Uit het nu gepubliceerde jaarverslag van Aegon Leven blijkt dat die werkmaatschappij goed is geweest voor f 4.447 (3.933) mln. Uit het buitenland – Portugal, Taiwan en de Nederlandse Antillen – is nog eens f 34 (15) mln afkomstig.
De premiegroei van 13,5% (4,4%) komt net als in 1997 op het conto van het individuele bedrijf (Aegon Particulieren). De individuele levensverzekeringen brachten aan premies f 1.587 (1.235) mln in het laatje, een stijging van 28,5% (29,6%). De premiegroei onder de garantiepolissen is bescheiden: 6,1% bij de periodieke premies tot f 454 (413) mln en 7,4% bij de koopsommen tot f 292 (236) mln.
De premies uit individuele beleggingsverzekeringen gaan daarentegen in sneltreinvaart de hoogte in. De periodieke premies uit unit-linkedpolissen stegen met 33,1% (44,5%) tot f 475 (357) mln. De beleggingskoopsommen namen f 366 (178) mln premie voor hun rekening: meer dan een verdubbeling.
Collectief
Het collectieve bedrijf, Aegon Zakelijke Markt Leven, verliest in rap tempo de status van ‘vlaggenschip’. In 1998 werd een premiegroei van 2,5% gerealiseerd, tegen een premiedaling van 3,3% in 1997. In totaal was Aegon ZML goed voor f 2.521 (2.460) mln brutopremie.
Verder boekt Aegon Leven nog een gedeelte van de premies onder de noemer ‘indirect bedrijf’. Dit betreft veelal collectieve premies, vaak belegd voor risico van de polishouders. Het indirecte bedrijf was vorig jaar goed voor f 374 (253) mln brutopremie.
Aegon Leven denkt de komende jaren weer aan groei toe te komen in de collectieve markt. “In de zakelijke levenmarkt heeft prijsconcurrentie zijn werk grotendeels gedaan. Nieuwe mogelijkheden voor het vergroten van omzet en winst ontstaan nu door totaaloplossingen op de markt te brengen”, aldus het jaarverslag. Aegon-directeur Johan van der Werf denkt het marktaandeel met tien procentpunten te kunnen vergroten. Volgens Aegon is de huidige f 2,5 mld premie goed voor een marktaandeel van 15% tot 20%.
Resultaat
Aegon Leven bewerkstelligde een technisch resultaat van f 599 (604) mln. Het resultaat voor belastingen kwam 6,6% hoger uit op f 1.148 (1.078) mln, terwijl de nettowinst 5% steeg tot f 954 (909) mln.
De winst is als dividend uitgekeerd aan Aegon Nederland. Samen met andere uitkeringen ontving de vennootschap Aegon Nederland f 1,7 (2,2) mld aan dividend van werkmaatschappij Aegon Leven. Het eigen vermogen van Aegon Leven is met f 210 (1.154) mln opgehoogd tot f 8,2 (8,0) mld. De solvabiliteitsmarge is ruim 400%.
Aan winstdelingen keerde Aegon Leven in totaal f 1.172 (1.514) mln uit. De totale bedrijfskosten stegen met 8% tot f 388 (360) mln. De beheerskosten daalden weliswaar met 10%, maar de acquisitiekosten stegen flink met 23% tot f 240 (195) mln. De oorzaak ligt bij de sterk gestegen productie van het individuele bedrijf.

Reageer op dit artikel