nieuws

Grafische bedrijfstak vult gaten met levenproducten NN

Archief

Het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven gaat structureel samenwerken met Nationale-Nederlanden. Het fonds verkoopt al enige tijd ANW-hiaatverzekeringen van NN aan de 65.000 deelnemers en gaat nu ook bemiddelen voor individuele levensverzekeringen van NN.

De vrijwillige individuele levensverzekeringen zijn bedoeld als aanvulling op collectieve regelingen, zoals vut of prépensioen. Het pensioenfonds zou hiervoor zelf een verzekeringsmaatschappij kunnen oprichten, maar heeft omwille van beheersbare kosten en onvoldoende expertise gekozen voor een samenwerking met NN.
Als intermediair treedt Grafische Bedrijvenfonds (GBF) op, de uitvoerder van de pensioenregeling voor de 3.200 werkgevers en 65.000 werknemers in de Grafi-Media bedrijfstak. GBF int ook de premies en verricht de uitkeringen. NN fungeert als risicodrager, administrateur en belegger.

Reageer op dit artikel