nieuws

Goudse: “WAO-gatpolis nog niet opzeggen”

Archief

De Goudse heeft het intermediair laten weten, dat het niet raadzaam is dat hun klanten – anticiperend op de nieuwe wetgeving – de collectieve WAO-gatverzekering opzeggen. Het kabinet wil weliswaar de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), maar dat wetsontwerp wordt pas in de loop van 2005 in het parlement behandeld.

Mocht de invoerdatum onverhoopt worden uitgesteld tot na 1 januari 2006, dan kan er alsnog sprake zijn van een WAO-gat en kan er nog steeds aanspraak worden gemaakt op de collectieve WAO-gatverzekering. “Als de wet WIA van kracht wordt en er achteraf vastgesteld kan worden dat er in het kader van de WAO-gatverzekering geen risico is gelopen, zal De Goudse met terugwerkende kracht premierestitutie verlenen”, aldus directeur Peter Leermakers.  

Reageer op dit artikel