nieuws

Goudse verruimt acceptatie hypotheken

Archief

De Goudse heeft de acceptatiecriteria van De Goudse Maximaal Hypotheek en De Goudse Basis Hypotheek gewijzigd.

Bij de Basis Hypotheek is de geldigheidstermijn van offertes verlengd van twee tot drie maanden en er is een variabel rentetarief geïntroduceerd. De maximale financiering is zesmaal het inkomen, mits het bruto gezinsinkomen minimaal e 35.000 bedraagt. Onder die grens is de maximale financiering 5,5 maal het inkomen. De werkelijke brutomaandlasten zijn maximaal 35% van het inkomen.
Bij de Maximaal Hypotheek is de maximale financiering nu 5,5 maal het inkomen (boven e 35.000) of vijfmaal het inkomen (daaronder).

Reageer op dit artikel