nieuws

Goudse vernieuwt haar aov- en ongevallenverzekeringen

Archief

De Goudse heeft haar ondernemers-aov vernieuwd en nu uitgevoerd in drie varianten voor specifieke doelgroepen. Tevens heeft de maatschappij een aflossings-aov geïntroduceerd en voorts zijn de ongevallenverzekeringen op een moderne leest geschoeid. Het nieuwe assortiment is vorige week aan een groep kernrelaties gepresenteerd.

De ondernemers-aov van de Goudse kent de volgende varianten: Basis, Optimaal en Excellent, waarvan de Optimaal-variant vergelijkbaar is met haar oude ondernemers-aov.
De Basis-variant is vooral bedoeld voor de startende ondernemer. De dekking en de keuzemogelijkheden zijn afgestemd op wat strikt noodzakelijk is. De verzekerde bedragen zijn gemaximeerd (rubriek A f 40.000, rubriek B f 20.000). Deze Basis-variant kan voor maximaal 5 jaar worden gesloten en er geldt bij acceptatie een leeftijdsgrens van 40 jaar. Toch is het geen tijdelijke aov, want in geval van arbeidsongeschiktheid wordt een uitkering verstrekt tot aan de gekozen einddatum, welke maximaal bij de 65ste verjaardag kan liggen. Een optieregeling biedt de starter de mogelijkheid na 5 jaar, zonder medische waarborgen, over te stappen naar de Optimaal- of Excellent-variant. Op dat moment kunnen zowel de verzekerde bedragen, de uitkeringstabel en de vorm van het verzekerd bedrag worden aangepast. De ondernemer die naar een van de beide varianten overstapt, ontvangt gedurende de verdere looptijd van de verzekering een premiekorting van 3%.
Optimaal-variant
De Optimaal-variant wordt een complete en volwaardige aov genoemd, die volgens de Goudse vanwege de talloze keuzemogelijkheden perfect op maat te maken is. Bij de vaststelling van het verzekerde bedrag kan uit vijf varianten worden gekozen, zijn er diverse uitkeringstabellen en kan de verzekerde zelf de gewenste eindleeftijd en dito eigen-risicotermijn bepalen.
Een extra bij de Optimaal-variant is de standaard ongevallendekking. Bij blijvende invaliditeit door een ongeval ontvangt de ondernemer een bedrag ter grootte van 1 x de B-uitkering. Bij overlijden ten gevolge van een ongeval wordt eenzelfde bedrag uitgekeerd. Welhaast vanzelfsprekend heeft de Goudse haar zwangerschapsdekking voor vrouwelijke ondernemers ook in de vernieuwde aov (behalve in de Basis-variant) opgenomen. Binnen 5 jaar na het sluiten van de Optimaal-variant kan de betrokken ondernemer zonder meer overstappen naar de ‘eredivisie-aov’ van de Goudse: de Excellent-variant. Deze kent als bijzondere eigenschap, dat bij arbeidsongeschiktheid vanaf 50-jarige leeftijd wordt uitgegaan van het beroep dat de ondernemer uitoefent. De Goudse maakt hierbij geen onderscheid tussen beroepsgroepen. Ook deze variant kent een standaard ongevallendekking (bij blijvende invaliditeit uitkering van 2 x de B-uitkering, bij overlijden door ongeval 1 x de B-rubriek). Andere extra’s zijn: dekking voor kosten van rechtsbijstand (tot maximaal f 15.000), daggeld-uitkering bij ziekenhuisopname (f 200 per dag gedurende maximaal 14 dagen per jaar) en het recht op gratis periodiek geneeskundig onderzoek (eens in de vier jaar).
Aflossings-aov
Nieuw bij de Goudse is de aflossings-aov. Deze voorziet bij arbeidsongeschiktheid in een uitkering waarmee de betaling van meerjarige financiële verplichtingen is veiliggesteld, zoals die van een hypotheek of een persoonlijke lening.
De klant bepaalt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen, al dienen die wel gelegen te zijn tussen f 500 en f 2.500 per maand. Er kan gekozen worden uit twee uitkeringstabellen (55% en 80% arbeidsongeschiktheid). De verzekerde bedragen kunnen tussentijds worden aangepast. Eigen-risicotermijn naar keuze 1, 2, of 3 jaar.
Ongevallenverzekering
De gezinsongevallenpolis kent vijf verschillende verzekeringspakketten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd; eenoudergezinnen krijgen 30% korting op de premie.
Een bijzonder aspect van de vernieuwde gezinsongevallenverzekering is, dat de invaliditeitsuitkering kan worden verhoogd. De uitkering bij volledige invaliditeit kan hierbij naar keuze worden verhoogd tot 225% resp. 350% van het verzekerde basis-bedrag. Bij de persoonlijke ongevallenpolis kan de klant kiezen uit drie varianten, waarbij beroepsinvaliditeit, een uitkering bij overlijden en een tijdelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid kunnen worden meeverzekerd. In de Excellent-variant wordt bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid niet alleen gekeken naar de Gliedertaxe, maar ook naar de mate van beroepsinvaliditeit. De beoordeling die leidt tot de hoogste uitkering is van toepassing.

Reageer op dit artikel