nieuws

Goudse scoort in Leven

Archief

Omzet en nettowinst van de Goudse zijn in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 10% gestegen. De omzet nadert de grens van f 600 mln, met name dankzij de aanhoudende groei van het levenbedrijf.

De Goudse behaalde in de eerste helft van dit jaar een omzet van f 587,0 (534,7) mln, waarvan f 364,6 (325,0) mln aan brutopremies. De nettowinst kwam uit op f 16,2 (14,8) mln.
Het levenbedrijf zag het brutopremie-inkomen toenemen tot f 93,6 (57,4) mln, onder meer door een hogere koopsomproductie. Het brutoresultaat kwam evenwel lager uit: f 5,4 (8,1) mln. “Dit is het gevolg van een lager resultaat op sterfte en het ontbreken van een incidentele vrijval”, aldus de raad van bestuur.
Schadebedrijf
Bij het schadebedrijf was er een omgekeerde beweging: de brutowinst steeg met ruim 8% tot f 27,3 (21,3) mln. De brutopremie beliep f 165,1 (160,2) mln. In ons land groeide de brutopremie naar f 129 (119) mln, vooral in de Motorrijtuigen- en Ziektewetverzekering.
In zorgverzekeringen daalde de premie-omzet tot f 106 (107) mln, wederom veroorzaakt door beëindiging van collectieve contracten, aldus de Goudse. Het brutoresultaat verbeterde van f -2,9 mln naar f 1,9 mln.
Bij de Britse dochteronderneming Endsleigh (110 verzekeringswinkels) steeg de brutopremie met ruim 11% tot f 174 mln. De provisie-opbrengst van dit volmachtbedrijf nam toe naar f 58 mln. Het brutoresultaat kwam uit op f 2,0 (1,3) mln.

Reageer op dit artikel