nieuws

Goudse komt met Studenten Pakket

Archief

De Goudse heeft een pakket verzekeringen samengesteld voor de student. Opvallend is de vergoeding van 50% van het collegegeld tot f 750 of f 1.000 indien de student een jaar doubleert na een ongeval en hij langer dan 6 weken geen lessen heeft kunnen volgen.

Het verzekeringspakket onder de naam Studenten Pakket omvat verder een dekking (A of B) voor particuliere aansprakelijkheid (maximaal f 1 mln), inboedel voor alleenstaanden (f 20.000 of f 25.000) en samenwonenden/gehuwden (f 30.000 of f 35.000), invaliditeit door ongeval (f 75.000 of f 100.000), begrafeniskosten (f 5.000) en een doorlopende reisverzekering (tegen meerpremie).
Exclusief de doorlopende reisdekking bedraagt de premie voor pakket A f 60 (alleenstaanden) en f 95 (samenwonenden/gehuwden) per jaar en voor pakket B f 80, resp. f 135 per jaar. Inclusief de doorlopende reispolis bedragen deze premies f 75 en f 117,50 per jaar, resp. f 97,50 en f 162,50 per jaar.

Reageer op dit artikel