nieuws

Goudse kiest voor regio-indeling bij brandverzekeringen bedrijven

Archief

In navolging van andere brandverzekeraars neemt de Goudse begin volgende maand een reeks maatregelen die de bedrijfsmatige brandverzekering renderend moeten maken, waaronder de invoering van een regio-indeling en een (gedifferentieerde) premieverhoging.

Een te lage premie als gevolg van concurrentie en een stijging van de inbraak- en brandschaden hebben de bedrijfsmatige brandverzekering van de Goudse de laatste jaren verliesgevend gemaakt.
Een analyse van de portefeuille heeft de maatschappij geleerd, dat de goederen- en inventarisverzekering een onevenredig groot aandeel in de schadelast heeft met een toename van 50%, vooral door waterschaden.
Ook is het schadebeeld in de vier grote steden en 15 middelgrote steden in verhouding tot andere regio’s zeer negatief, aldus de Goudse.
In deze categorie bedrijfsmatige brandverzekeringen voert de Goudse een regio-indeling die min of meer gelijk is aan die van de inboedelpolis. Daardoor kan de maatschappij gedifferentieerde premies voeren. De hoogte van de premiestijging is niet exact aan te geven, zegt de Goudse. In de duurste regio kan voor het zwaarste risico de premiestijging maximaal 50% bedragen. De minimum premie per polis is opgetrokken tot f 150 (50) per jaar.
Verder geldt per regio een ander eigen risico. Voor de landelijke gebieden (regio 1) geldt geen eigen risico, voor de grote steden en middelgrote steden wordt een eigen risico gehanteerd van f 1.000 en voor de rest van ons land een eigen risico van f 500 per gebeurtenis. Het eigen risico vervalt bij schade door brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen.

Reageer op dit artikel