nieuws

Goudse introduceert variant van ziektewetpolis: alleen ongevallen

Archief

De Goudse heeft haar ziektewetpakket uitgebreid met een variant die uitsluitend dekking biedt voor verzuimkosten die veroorzaakt worden door ongevallen. “Vooral voor grotere bedrijven (vanaf 30 werknemers) is deze nieuwe verzekeringsvorm erg aantrekkelijk”, aldus De Goudse. Er wordt in dit produkt geen onderscheid gemaakt naar bedrijfsvereniging of bedrijfsgrootte.

In een nieuwsbrief aan assurantie-adviseurs verklaart De Goudse, dat vanuit het intermediair om een dergelijk produkt is gevraagd. “Bedrijven zijn bereid ziekte als een bedrijfsrisico te zien. Een ongeval is echter een onzeker voorval waar werkgever, arbodienst en werknemer nauwelijks of geen invloed op kunnen uitoefenen. Vandaar dat bedrijven dit risico wel willen verzekeren”.
De Ziektewet Polis Ongevallen keert standaard 100% van het verzekerde loon uit. De ondernemer bepaalt zelf de hoogte van de te verzekeren loonsom. Ook het salaris boven het gemaximeerde ziektewetloon kan worden meeverzekerd (tot maximaal f 200.000). Voorts kan de loonsom desgewenst worden verhoogd met een door de ondernemer vast te stellen percentage ter compensatie van de werkgeverslasten.
Wachtdagen
De ongevallen-polis is een variant op de conventionele ziektewetpolis. Er kan worden gekozen uit twee wachtperioden: 10 of 30 dagen. De premie bedraagt resp. 0,5% en 0,3% van de bruto-jaarloonsom plus een vaste opslag van f 100 per polis.
Er is geen medische selectie, want de gezondheid van de werknemer heeft geen invloed op de kans om een ongeval te krijgen.
Bierviltje
“De Ziektewet Polis Ongevallen is zo eenvoudig, dat de premie kan worden berekend op de achterzijde van een bierviltje”, aldus De Goudse, die het geïnteresseerde intermediair daadwerkelijk van viltjes voorziet.

Reageer op dit artikel