nieuws

Goudse introduceert polis voor oldtimers

Archief

Klassieke auto’s kunnen bij de Goudse sinds kort worden gedekt op de Historische Automobiel Polis.

Standaard geldt een maximum getaxeerde waarde van f 45.000. Boven dit bedrag wordt per risico bekeken of er al dan niet kan worden geaccepteerd. Het taxatierapport moet zijn opgesteld door een erkend bureau en mag maximaal 3 jaar oud zijn.
De verzekering kent alle dekkingsvormen: wa, wa met brand, mini-casco, en volledig casco. Ook kan de verzekeringnemer bij een volledig casco-dekking zelf een eigen risico vaststellen van naar keuze f 300, f 500 of f 1.000.
De oldtimers worden standaard op basis van 5.000 of 7.500 kilometer per jaar verzekerd.
Premiestelling
Voor de premiestelling worden de historische auto’s in drie categoriën verdeeld: 15 tot 20 jaar (A), 20 tot 35 jaar (B), en 35 jaar en ouder (C).
De wa-premie voor deze categorieën bedraagt resp. f 150 (A), f 200 (B), en f 250 (C), maar valt f 25 lager uit als wordt gekozen voor een combinatie met brand of (mini)casco.
De premie voor de brand- of mini-cascodekking is 0,5% (alle categorieën), resp. 1% (A), 1,25% (B), en 1,5% (C) over de getaxeerde waarde.
De premie voor het cascorisico varieert van 1,5% (A), 2% (B), en 2,5% (C) over de getaxeerde waarde bij een eigen risico van f 300. Wordt gekozen voor een eigen risico van f 500 of zelfs f 1.000 ligt de premie telkens 0,25% of 0,5% lager.

Reageer op dit artikel