nieuws

Gouden handdruk verzilveren met nieuw product Goudse

Archief

Het geven van een ‘gouden handdruk’ komt steeds vaker voor in ons land, meent de Goudse. De afkoopsom kan worden ‘verzilverd’ met een nieuw product dat de maatschappij heeft ontwikkeld: het Perspectief Plan.

Volgens de Goudse zijn vorig jaar zo’n vijftigduizend afkoopsommen door bedrijven verstrekt aan medewerkers die in het kader van een reorganisatie of fusie zijn ontslagen. “Een veelvoud in vergelijking met tien jaar geleden”, stelt de maatschappij. Afhankelijk van de functie en lengte van het dienstverband varieerden de meeste afkoopsommen van f 10.000 tot f 300.000, aldus de Goudse.
Met het flexibele Perspectief Plan zegt de Goudse het intermediair een adviesproduct te geven waarmee “in elke situatie” inkomenszekerheid kan worden geboden voor de ontslagen werknemer. De uitkering kan worden aangewend als aanvulling op WW-uitkering of pensioen.
De ingangs- en einddatum van de periodieke uitkering worden door de klant zelf vastgesteld. Vervroegen, verlengen, en opschorten van de uitkering is eveneens mogelijk. “Laatstgenoemde ‘omzettingsoptie’ is met name interessant voor werknemers die na een periode van werkloosheid opnieuw een baan vinden”, zegt de Goudse.
Dekkingen
Met de flexibele rentekeuzetermijn en rentebedenktijd kan de werknemer invloed uitoefenen op het rendement. Bij een uitgestelde periodieke uitkering kan worden gekozen uit een uitkering bij leven (met en zonder premierestitutie) en een gemengde polis.
Beide dekkingen kunnen ook met een ‘schilconstructie’ worden genomen. Dit wil zeggen, dat bij het ontbreken van fiscale begunstigden (werknemer, partner of kind tot dertig jaar) de uitkering kan worden toegekend aan andere erfgenamen door betaling van een gering bedrag in de privé-sfeer, aldus de maatschappij.

Reageer op dit artikel