nieuws

Gouden deal

Archief

Delta Lloyd wil parels rijgen, zo omschreef topman Hans-Eric Jansen de acquisitiedrang van zijn concern bij de presentatie van de jaarcijfers

De kostbare overname van Berlinische Leben vond hij in het licht van die beeldspraak een ‘parelsnoer’; in Nuts-Ohra lijkt de ketting een passend gouden slot te krijgen. Alle sterren staan gunstig nu de centrale ondernemingsraad van Nuts-Ohra en de vakbonden positief hebben gereageerd en de eigenzinnige Dan Huesmann van Nuts-Ohra, die drie fusies (SNS, zorgverzekeraar AGA en Van Lanschot) min of meer blokkeerde, niet langer in beeld is om roet in het eten te kunnen gooien. Hoewel aangekondigd als een ‘exclusieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid’ is er meer sprake van een overname. Het zal toch niet zo zijn dat Delta Lloyd zijn omvang (vijf keer groter dan Nuts-Ohra) niet zou kunnen uitbuiten, tenzij de noodzaak tot volumevergroting zwaarder weegt bij Jansen, de eerste man in spé van de nieuwe combinatie. Door deze eerste nationale acquisitie van grote omvang staat Delta Lloyd weer op de kaart: het concern keert terug in de top-vier van de grootste (bank)verzekeraars in ons land. Oude tijden herleven! Belangrijker voor Jansen zal zijn, dat in één klap een groot deel van de zeven-pijlersstrategie uit de grond kan worden gestampt. Onder meer valt hem een felbegeerde direct-writer (Ohra) in de schoot, die nog interessanter wordt door de onvermijdelijk lijkende integratie van Nationaal Spaarfonds (inclusief Noord-Braband). Verder krijgt Delta Lloyd weer een eigen ziektekostenbedrijf. Eerder stootte de maatschappij deze tak van sport af aan Nuts, een taxatiefout die door de komst van employee-benefitsproducten steeds pijnlijker werd gevoeld. De intensieve samenwerking met Anoz (nu Agis) heeft dit gemis helpen verzachten, maar zal nooit zekerheid op langere termijn kunnen bieden. Niet in de laatste plaats brengt Nuts-Ohra een intermediairverzekeraar (Nuts) mee, alsmede activiteiten op de Antillen (Ennia Caribe), in de Bondsrepubliek (belang 25% in ziektekostenverzekeraar Balance), en in België (Bankunie). Toch is niet alles goud wat er blinkt. Tenminste twee vlekjes op het gouden slot moeten worden weggepoetst. Allereerst is daar het verlies van ruim f 80 mln in 1998 bij Nuts en niet te vergeten, de organisatorische en administratieve chaos die leidde tot de tweede aanwijzing door de Ziekenfondsraad in vier jaar tijd. Ten tweede zal de bedrijfstak met argusogen kijken hoe Jansen omgaat met het recentelijk door Nuts-Ohra verworven bemiddelingsbedrijf Noorderkroon. Een topman die wars is van captives én de ethiek boven de portemonnee stelt, kan moeilijk anders handelen dan dit bedrijf (omzet f 40 mln) door te verkopen. Rabo en SNS Reaal zijn zéér willige kopers. Als deze ‘correcties’ zijn uitgevoerd, kan Jansen zich opmaken voor het laatste huzarenstukje van zijn carrière: overname van Van Lanschot Bankiers om óók de bankpoot van Delta Lloyd de zo gewenste volwassen status te geven. Inderdaad, het opstappen van een topman kan soms een héél groot verschil maken! Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel