nieuws

Gooise vrouw

Archief

Vrouwen zijn bereid meer te betalen voor hypotheekadvies. Dat meldt geldverstrekker Postbank, na aan duizend mensen te hebben gevraagd wat ze, als ze het zelf mochten bepalen, zouden betalen voor een hypotheekadvies. Vrouwen vinden bijna _ 2.400 wel redelijk, terwijl mannen _ 800 al heel schappelijk vinden. Vrouwen zijn dus bereid het driedubbele te betalen.

Nou zijn vrouwen sowieso bereid meer geld uit te geven . Ja, ik hoor dames al in mijn oor tetteren: lekker rolbevestigend, zeg! Klopt. Met feiten onderbouwd? Nee, gewoon eigen waarneming. Verantwoord? Nee, en waarschijnlijk nog onjuist ook. Zo ben ik als man natuurlijk de mening toegedaan dat vrouwen veel rampzaliger autorijden dan mannen. Maar statistieken spreken dit vooroordeel steeds hardnekkig tegen. De instantie die dat recentelijk deed, is het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De Risicostatistiek Personenauto’s toont aan dat mannen vaker én hogere schades veroorzaken dan vrouwen.
Een ideale grondslag om het tarief voor een autoverzekering op te baseren, zou je denken. Maar dat blijken steeds minder verzekeraars te doen. Sterker nog, als het aan de Europese Unie ligt, wordt het binnenkort ronduit verboden. Nee, verzekeringsmaatschappijen mogen hun premies op van alles baseren: op type auto, postcode, rookgedrag, omvang van fortuin of buik. Maar toch niet op basis van het verschil in geslacht én bijbehorend gedrag tussen man en vrouw!
De hang van overheden om verzekeraars in hun tariefstelling te beperken, is begrijpelijk. Daar is menigmaal reden toe geweest. Een prangend voorbeeld is de hogere premie die zwarte Amerikanen decennialang moesten betalen voor hun overlijdensrisicoverzekering. Statistisch nog te rechtvaardigen, maar moreel verwerpelijk.
Echter, hoeveel anders is de praktische uitwerking van overlijdensrisicotarieven die zijn gebaseerd op het inkomen en/of vermogen van de verzekerde? De gemiddelde Bijlmer-bewoonster krijgt een heel andere premie voorgeschoteld dan een Gooise vrouw. Hoe indirect discriminerend is die praktijk?
Een ander punt is dat het sekseverschil bij het ene type verzekering nadrukkelijker speelt dan bij het andere type. Zo wordt het verschil in levensverwachting tussen man en vrouw steeds kleiner en is er zeker iets voor te zeggen om de premies voor beide geslachten gelijk te trekken. Zaken als huwelijkse staat, stress, beroep, werkloosheid, welvaart, regio en rook- en eetgewoonten zijn hier minstens zo invloedrijk. Bij autopolissen maakt de sekse echter wel degelijk een wezenlijk verschil, zo bewijzen de cijfers. Wat is er discriminerend aan dat een vrouw hier minder risicopremie betaalt dan een man? Wat is er meer discriminerend aan dan een 40-jarige die minder betaalt dan een 20-jarige?
Het is de taak van de overheid te verhinderen dat bepaalde groepen in de praktijk zijn uitgesloten van noodzakelijke verzekeringen. Maar deze bemoeienis gaat niet zelden onnodig ver en is discutabel selectief. Met de entree van de body mass index kunnen verzekeraars zich gaan voorbereiden op nieuwe discussies met mannen en vrouwen over dikken en dunnen en rijken en armen.
Henri Drost

Reageer op dit artikel