nieuws

Goede vooruitzichten Spaanse leven- en pensioenmarkt

Archief

De Spaanse levenmarkt heeft zich het afgelopen jaar hersteld van de teruggang in premie-inkomsten in 2001 (met 4,4%)

Door een opleving van de individuele en vooral collectieve pensioensector, waarin de productie met een kwart toenam, stegen de levenpremies met 17% tot € 27 mld. Volgens het Spaanse verbond van verzekeraars UNESPA zijn ook de vooruitzichten voor 2003 positief. Door de ontwikkeling van nieuwe pensioenproducten en de groei van het aantal bedrijfspensioenregelingen wordt een verdere omzetgroei verwacht. Niet in de laatste plaats omdat er in Spanje sprake is van een inhaalslag op pensioengebied. Momenteel heeft slechts één op de vijf Spanjaarden een aanvullende pensioenvoorziening getroffen, een percentage dat veel lager is dan elders in Europa.

Reageer op dit artikel