nieuws

Goede toekomst voor captives

Archief

Ondanks nieuwe belemmeringen in wet- en regelgeving, fiscaliteit en de nieuwe internationale accountants standaard (IAS) is er een goede toekomst weggelegd voor captives

Tijdens een inventarisatie onder riskmanagers blijkt dat 51% van de respondenten voornemens is een of meerdere (nieuwe) captives op te richten, onder meer voor de afdekking van het arbeidsongevallen- en werkgeversaansprakelijkheidsrisico. De keuze voor captives wordt bovendien versterkt doordat verzekeraars er niet in slagen met adequate oplossingen te komen voor de afdekking van de risicos waarvoor bedrijven zich gesteld zien, alsmede de verslechterde solvabiliteitspositie bij zowel verzekeraars als herverzekeraars.

Reageer op dit artikel