nieuws

Goede meetbaarheid van whiplash- letsel lijkt binnenkort mogelijk

Archief

De kans lijkt groot dat de vicieuze cirkel rond het probleemgebied whiplash binnen afzienbare tijd wordt doorbroken. In het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee wordt gewerkt aan een ‘uitbouw’ van apparatuur waarmee de kracht van spierfuncties kan worden gemeten. De stroomversnelling in deze ontwikkeling kan niet los worden gezien van de op 15 november in Zeist gehouden Audalet-studiedag.

Twee vertegenwoordigers van Heliomare deden in Zeist openlijk een oproep in de richting van wa-verzekeraars om financiële steun voor het uitbouwen van de bestaande apparatuur. Onofficieel werd hierop positief gereageerd door representanten van schadeverzekeraars.
Een eventuele financiële injectie van verzekeraars kan wellicht leiden tot een extra versnelling, want al op de dag nà de studiedag gaf de directie van Heliomare zelf al groen licht aan de ontwikkelaars. Deze pioniers koesteren de verwachting, dat de uitbreiding binnen een half jaar gereed kan zijn.
‘Grensverleggend’
Audalet, leverancier van berekeningsmethoden voor de vaststelling van letselschade, herhaalde op 15 november de op 11 oktober gehouden studiedag over arbeidsreïntegratie (zie AM 21, pag. 34). Deze herhaling was evenwel geen zuivere kopie van de eerste bijeenkomst in het Zeister congrescentrum van de ziekenfondsen.
Dagvoorzitter J.W. Lankhaar kondigde de middagsessie aan met omschrijvingen als ‘grensverleggend nieuws’. Op het podium stond een ingewikkelde zetel, die bij de meeste aanwezigen associaties met lucht- en ruimtevaart opriep.
Alvorens een demonstratie met deze dynamometer te geven, vertelde drs R. Cremer, hoofd arbeidsonderzoek, over de werkzaamheden van Heliomare. Aan dit revalidatiecentrum in Wijk aan Zee is het Ivas verbonden (Ivas staat voor: Instituut voor arbeidsintegratie en scholing).
Cremer: “De meeste cliënten van het Ivas komen uit de klinieken, maar tegenwoordig wordt ongeveer 30% door arbodiensten naar ons verwezen”.
Het einddoel van de activiteiten bij het Ivas is: sociale integratie. De werkwijze rust op twee pijlers: medische revalidatie en arbeidspsychologie. “Want het gaat altijd om een combinatie van een fysieke en een mentale component”, aldus Cremer. In ons land wordt al op wat grotere schaal gewerkt met de Ergos Worksimulator, een apparaat waarmee iemands werkcapaciteit en de beroepsfunctionaliteit in kaart kan worden gebracht. Bij het Ivas wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van een dynamometer. Dit apparaat, dat al geruime tijd in gebruik is bij ziekenhuizen en andere gezondheidscentra, wordt gebruikt voor het meten van de belasting op bepaalde lichaamsdelen bij het maken van bewegingen. Door het combineren van de huidige bij Heliomare/Ivas aanwezige disciplines kan men een heel eind komen ten aanzien van het vaststellen van whiplash-letsel. Maar men wil de dynamometer nog uitbreiden om de specifieke schade in de halsstreek op objectieve wijze te kunnen meten. Immers röntgenfoto’s schieten te kort om bepaalde kwetsuren in de zogeheten weke delen vast te stellen.
Speciale helm
Fysiotherapeut E. Glerum van het Ivas: “Wij doen de patiënt straks een helm op, verzwaard met lood. Als u vraagt, of wij dat wel kunnen maken, dan zeg ik: ja, dat kunnen wij maken. Wij gaan niet uit van iemands beperkingen, wij gaan uit van wat iemand nog kan. En als dat minder is dan voorheen, dan wordt onderzocht hoe ver we nog kunnen terugwinnen. Onze insteek is: kan iemand terug naar zijn oude beroepssituatie.
Glerum zei, dat de behandelaars iedere dag weer verbaasd staan te kijken wat de mensen nog kunnen. “Het gaat er om, dat een slachtoffer na het oplopen van het letsel zo snel mogelijk weer gaat bewegen. Bij ons is het credo: use it or lose it (gebruik het, want anders verlies je het). Als langer dan zeven weken wordt gewacht met revalidatie, dan zie al zogeheten deconditioneringsverschijnselen optreden. De spieren beginnen dan hun herstelkracht te verliezen.”
Daarom kijkt men vanuit Heliomare met verbazing naar de tijdsduur waarin mensen die nekletsel hebben soms met een steunkraag blijven lopen. In aanleg is het een prima bescherming voor een gekwetste nek, maar op den duur gaan de spieren aftakelen. Bij de demonstratie van de dynamometer (zie foto) zei Glerum: “Het apparaat doet niets, het apparaat registreert alleen maar”. Later, tijdens de discussie met de zaal, merkte hij op: “Wij zeggen niet, dat wij het Ei van Columbus gevonden hebben”.
Cremer vulde aan: “Wat verloren is, is verloren; dan kun je nog hooguit proberen te optimaliseren”.
De kosten
Op de vraag, hoe duur een whiplash-onderzoek straks zal gaan kosten, kwamen Glerum en Cremer met de taxatie dat dit waarschijnlijk een bedrag tussen de 5.000 en 6.000 gulden zal worden.
Cremer wees er nog op, dat een dergelijk onderzoek enerzijds kan leiden tot de vaststelling, dat het met de patiënt niet zó erg gesteld is als hij dacht of wellicht wilde doen voorkomen. De andere kant van de medaille is, dat zo’n onderzoek ook kan leiden tot (meer) erkenning van het letsel door de omgeving van de betrokkene.
Account-manager Heinz Hendrikse van Audalet fungeerde gewillig als proefpersoon bij de demonstratie van de dynamometer. Rechts fysiotherapeut E. Glerum van Heliomare.
Toenemend aantal gebruikers leidt opnieuw tot tariefverlaging Audalet
In de tweede helft van dit jaar zijn de wa-verzekeraars UAP en Reaal alsmede het Utrechtse advocatenkantoor Van Benthem & Keulen toegetreden als gebruiker van Audalet. Eerder dit jaar hadden het Waarborgfonds Motorverkeer en de letselschadebureaus Slond (Hoorn) en Drost (Hengelo) zich al aangediend als nieuwe gebruiker. Mede in verband met deze groei worden de Audalet-abonnementen voor 1995 verder in prijs verlaagd.

Reageer op dit artikel