nieuws

Goede kwartaal- resultaten Royal

Archief

Royal Nederland heeft een goed eerste kwartaal beleefd. Op alle fronten werden positieve resultaten geboekt.

Het schadebedrijf bracht zijn resultaat met een derde omhoog tot f 16,8 (12,6) mln. Alleen het resultaat Motorrijtuigen daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 1998, maar met f 8,9 mln is dat nog altijd bevredigend.
Voor de rest van dit jaar verwacht Royal in deze branche een verdere daling. Royal is inclusief London & Lancashire de tweede autoverzekeraar van ons land. In de andere branches scoorde Royal in het eerste kwartaal louter positieve resultaten: Brand f 2,8 mln, Transport f 0,4 mln, Machinebreuk f 1,5 mln en Overige varia f 3,2 mln.
Het premie-inkomen Schade daalde licht tot f 295,1 (297,6) mln. Volgens Royal is dat te wijten aan bedrijfsmatige risico’s die in verband met het millenniumrisico worden ondergebracht bij verzekeraars die níet participeren in het millenniumvangnet. De premieverdeling per branche was: Motorrijtuigen f 193,9 mln, Brand f 42,7 mln, Transport f 9,6 mln, Machinebreuk f 6,1 mln en Overige varia f 42,8 mln.
Leven
Het levenbedrijf van Royal continueert de successen. In het eerste kwartaal steeg het brutopremie-inkomen weer met 16,7% tot f 214,7 (183,9) mln. Aan koopsommen kwam f 103,8 mln binnen, de periodieke premies bedroegen f 110,9 mln.
De productie van nieuwe hypotheken kwam uit op ruim f 1 miljard. Het levenbedrijf boekte een resultaat van f 13,9 (10,6) mln.
Royal heeft het eigen vermogen inmiddels opgekrikt tot ruim f 1 mld. De nettowinst in het eerste kwartaal was f 34,4 (25,6) mln. Daarvan was f 3,8 mln afkomstig uit de verkoop van nevenactiviteiten.

Reageer op dit artikel