nieuws

Goede cijfers NN Leven voor AM Jaarboek

Archief

In het AM Jaarboek 2000 is op pagina 12 een vervelende fout geslopen in het overzicht van de premieverdeling van werkmaatschappij NN Leven. Het overzicht is abusievelijk een herhaling van het overzicht uit het AM Jaarboek 1999. Hieronder staan de juiste premiecijfers van NN Leven in 1998 en 1997 weergegeven.

Om completering van het AM Jaarboek 2000 mogelijk te maken, is de omvang van de tabel gelijk aan die van het AM Jaarboek. NN LEVEN Totaal Nederland Buitenland 1998 1997 1998 1997 1998 1997 Periodieke premies Guldens individueel 2.212 2.352 1.574 1.543 638 809 collectief 1.104 1.075 1.067 1.040 37 35 Beleggingseenheden individueel 503 291 458 288 45 3 collectief 1.024 773 1.019 769 5 4 Totaal periodiek 4.843 4.491 4.118 3.640 725 851 Premies ineens Guldens individueel 1.706 1.843 1.566 1.673 140 170 collectief 1.217 729 1.187 696 30 33 Beleggingseenheden individueel 523 470 380 360 143 110 collectief 737 805 729 804 8 1 Totaal ineens 4.183 3.847 3.662 3.533 321 314 Totaal brutopremies 9.026 8.338 7.980 7.173 1.046 1.165

Reageer op dit artikel