nieuws

Goed-Voor-Elkaar: nieuwe productlijn Onderlingehulp

Archief

Onderlingehulp is een nieuwe productlijn gestart: Goed-Voor-Elkaar (GVE). De eerste twee nieuwe producten zijn een waardevaste natura-uitvaartverzekering en een spaarrekening met hoog rendement voor het voldoen van uitvaartkosten.

De natura-uitvaartverzekering is genaamd GVE Uitvaartpolis. De verzekering is waardevast doordat eventuele stijgingen van uitvaartkosten automatisch worden aangepast. Premiebetaling duurt tot het 65ste levensjaar van de verzekerde.
Komt de verzekerde te overlijden als gevolg van een ongeval, dan keert Onderlingehulp, naast de verzorging van de uitvaart, een extra geldbedrag van f 2.000 uit. Voor minderjarigen (tot 21 jaar) is dit bedrag f 1.000.
Het GVE Depositofonds is een spaarrekening. Beleggingen in langlopende, vastrentende waarden moeten een hoog rendement waarborgen. De eerste storting is minimaal f 500, waarna extra betalingen volledig vrij zijn. De uiteindelijke spaarsom moet aangewend worden voor de uitvaart en/of daarbij gewenste extra’s, waardoor de geldstortingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Reageer op dit artikel