nieuws

Goed jaar Zevenwouden

Archief

De Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden kan tevreden terugkijken op 2005

De jaarrekening gaf een resultaat na belasting te zien van bijna € 1,2 (1,0) mln. Deze winststijging was het gevolg van een meevallende schadelast, in combinatie met hogere beleggingsresultaten. De premieomzet van Zevenwouden steeg met 5,3% tot bijna € 9,4 (9,0) mln. Het eigen vermogen van de verzekeraar is met ruim € 1,5 mln toegenomen tot € 8,8 (7,3) mln.

Reageer op dit artikel