nieuws

Goed jaar voor Zevenwouden

Archief

De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden kan tevreden terugkijken op het jaar 2005. De jaarrekening gaf een resultaat na belasting te zien van bijna _ 1,2 (1,0) mln.

De winststijging was het gevolg van een gunstige schadelast, in combinatie met hogere beleggingsresultaten. Zo bleef het aantal grote branden en zware stormen vorig jaar beperkt en profiteerde de maatschappij van de gestegen aandelenkoersen, waardoor de beleggingen voor 20% bijdroegen aan het resultaat.
De premieomzet van Zevenwouden steeg met 5,3% tot bijna _ 9,4 (9,0) mln. Het eigen vermogen van de Heerenveense verzekeraar nam met _ 1,5 mln toe tot _ 8,8 (7,3) mln.

Reageer op dit artikel