nieuws

Goed jaar voor Winterthur

Archief

Winterthur Groep heeft het afgelopen jaar afgesloten met een nettowinst van f 1,5 ( 1,2) mld. Zowel het schade-als het levenbedrijf droegen bij aan deze winst.

De nettoresultaten in het levenbedrijf groeiden met 32% naar f 776 (589) mln. Het totaalresultaat in het schadebedrijf steeg met 7% naar f 1,3 mld (1,2) mld. Zware natuurrampen in Zwitserland en omliggende landen zouden het schaderesultaat enigszins versluieren.
Het eigen vermogen groeide met 20% naar f 15,3 mld. het bruto premie-inkomen steeg met 1% naar f 38,7 (38,2) mld.

Reageer op dit artikel