nieuws

GMAC verruimt verstrekkingsnorm

Archief

GMAC Hypotheken heeft voor twee producten de verstrekkingsnormen verruimd: de 85% Hypotheek is de 95% Hypotheek geworden en de Basis Hypotheek kent nu een woonquote.

Met de hypotheek waarbij geen loonstrookje nodig is, voorheen de 85% Hypotheek, kan nu tot 95% van de executiewaarde worden geleend. De lening (maximaal _ 450.000) kan volledig aflossingsvrij worden gesloten. Een overlijdensrisicopolis is niet verplicht.
Bij deze hypotheek beoordeelt de adviseur of de aanvrager voldoende inkomen heeft om de maandlasten te kunnen dragen; de klant ondertekent mede de inkomensverklaring, die de loonstrook vervangt.
Voor de Basis Hypotheek gold een maximale verstrekking van 3,5 maal het inkomen. Voor het bepalen van de maximale lening wordt nu uitgegaan van een woonquote, die maximaal 40% van het inkomen mag bedragen. “Voor een klant met een gemiddeld inkomen betekent dit een _ 70.000 hogere lening”, zegt marketingdirecteur Edsel de Graaf.

Reageer op dit artikel