nieuws

GMAC komt intermediair tegemoet met nieuw hypotheekproduct

Archief

GMAC Hypotheken heeft een nieuw hypotheekproduct, dat is gericht op klanten met eigen geld, zoals doorstromers en oversluiters. Bij deze Voordeel Hypotheek wordt – mede op verzoek van het intermediair – geen gebruik gemaakt van het risk-based pricing-model.

Volgens GMAC was er vanuit het intermediair vraag naar meer toegankelijke en segmentgeoriënteerde hypotheekproducten. Daarom wordt de rente voor de GMAC Voordeel Hypotheek niet vastgesteld op basis van risk based pricing, waarbij onder meer wordt gekeken naar welk deel van het inkomen wordt gebruikt voor de woonlasten.
Tussenpersonen vinden de berekeningsmethode van GMAC voor doorsnee klanten te ingewikkeld. “Het intermediair wil best moeite doen voor bijzondere gevallen. Maar in standaardsituaties wil men liever niet gaan rekenen; dan is er behoefte aan één standaardtarief”, zegt directielid Edsel de Graaf.
Bij het nieuwe product is de rente alleen afhankelijk van de rentevaste periode en de executiewaarde van de woning. Daarvoor worden twee tariefklassen gehanteerd: tot 90% en tot 110% van de executiewaarde. Verder worden er geen opslagen gehanteerd. De verstrekkingsnorm is maximaal vijf maal het jaarinkomen. Bij het nieuwe voorwaardenpakket kunnen alle hypotheekvormen (zoals aflossingsvrij en beleggen) worden gesloten.
Prijsvechten
Voorwaarde is wel dat de aanvrager eigen middelen heeft. “Anders moet je 125% van de executiewaarde lenen en dat kan bij dit product niet”, zegt De Graaf. Hij noemt de Voordeel Hypotheek een prijsvechtersproduct vanwege de scherpe prijsstelling. “Onze ervaringen met risk based pricing zijn dat leningen onder de 110% van de executiewaarde waarbij relatief veel wordt geleend ten opzichte van het inkomen, het prima doen in onze portefeuille. Daarbij moet je wel de uitzonderlijke situaties, zoals mensen met een WAO-uitkering, buiten beschouwing laten.” Ter introductie geldt een rentekorting van 0,3% op het tien jaar vaste tarief.
GMAC wil de komende tijd meer producten lanceren die op een bepaalde klantgroep zijn toegesneden, zoals klanten met een hoger risico. Op basis van het risk based pricing-principe kunnen hypotheken worden ontwikkeld die aansluiten op het risicoprofiel van een bepaalde groep. “We zouden bijvoorbeeld met een seniorenhypotheek kunnen komen”, zegt De Graaf.
Het marktaandeel van de Amerikaanse hypotheekverstrekker bedraagt inmiddels zo’n 1,5%. Dat komt overeen met een omzet van circa e 1,4 mld. GMAC mikt op een aandeel van 5%.

Reageer op dit artikel