nieuws

Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid’

Archief

heeft een vernieuwde versie (2.0) van haar Verzuimschijf uitgebracht. De belangrijkste uitbreiding is de berekening van het verlies aan arbeids- of produktietijd als gevolg van ziekteverzuim. De nieuwe versie kost f 795 (ex.btw). Voor meer informatie: 02977-424.46

is vorig jaar het premie-inkomen met ruim 10% gestegen tot f 143,9 (128,4) mln. De netto winst kwam uit op f 11,7 (16,6) mln.
Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid’. Het boekje, dat f 2,50 kost, is uitgegeven door Kluwer in opdracht van het Voorlichtingcentrum Sociale Verzekering, tel. 020-597.97.97.
bedrijfsartsen, artsen bij arbodiensten, verzekeringsgeneeskundigen en medisch adviseurs. Het blad heet ‘Arts & Bedrijf’, verschijnt 10 keer per jaar, en een abonnement kost f 140 (incl. btw). Meer informatie: uitgeverij Asterisk, tel. 05750-239.81.
ziektekostenverzekeraar ZHV boekte in 1994 een premie-inkomen van f 174,2 (163,8) mln. De schade beliep f 170,4 (157,0) mln. Het brancheresultaat steeg tot f 9,2 (6,9) mln.

Reageer op dit artikel