nieuws

Gezondheidssite

Archief

Gezondheidssite

Zorg en Zekerheid heeft de website www.geZZond.nl gelanceerd. Hier is informatie te vinden over gezond bewegen en gezond eten.
VGZ
VGZ heeft met huisartsen in Limburg afspraken gemaakt hoe te komen tot kwalitatief nog betere huisartsenzorg. Daarbij wordt met name onderzocht hoe huisartsen meer zorg kunnen leveren die nu nog in het ziekenhuis gebeurt en daar doorgaans méér kost.
Becel Pro-activ
VGZ vergoedt dit jaar weer de producten van Becel Pro-activ. Verzekerden hoeven alleen de streepjescodes van de producten op de spaarkaart te plakken en naar VGZ te sturen. De vergoeding is maximaal _ 20 per jaar per huishouden.
Univé
Univé helpt huisartsen in Noord-Holland met het juist laten functioneren van de software, zodat de verwerking van declaraties goed kan verlopen De informatiedeskundigen bieden daarnaast ook ondersteuning bij de elektronische herstructurering van de verzekerdenbestanden.
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis gaat wachtlijsten voor ziekenhuizen aanpakken door patiënten een paar dagen tevoren via een belcomputer te herinneren aan hun afspraak. Zeggen zij die af, dan kan de vrijkomende tijd worden benut voor een patiënt op de wachtlijst. Het HagaZiekenhuis in Den Haag is het eerste ziekenhuis dat volgens de nieuwe aanpak gaat werken.

Reageer op dit artikel