nieuws

Gezondheidsfraude kost jaarlijks vele miljoenen

Archief

“Met gezondheidsfraude is ongeveer / 400 miljoen per jaar gemoeid.” Dit zei Aad Schalke van Schalke & Partners op een congres over gezondheidssfraude. Het bedrag is minimaal, want ziektekostenverzekeringen zijn niet meegerekend.

Onder gezondheidsfraude kan veel worden verstaan: onterechte ziek- en arbeidsongeschiktheidsmeldingen, verkeerde voorstelling van zaken bij letselschade- en andere keuringen, en onjuist invullen van aanvraagformulieren. Volgens Schalke – directeur van Schalke & Partners dat toedrachtsonderzoeken voor verzekeraars verricht en gespecialiseerd is in gezondheidsfraude – wordt bij schadeverzekeringen ongeveer 10% van het totale schadebedrag veroorzaakt door fraude. Schalke’s zei dat zijn schatting is gebaseerd op een totale schadelast van f 4 miljard (1998) voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en letselschade, bij de verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.
Observaties
Een verzekeraar die een arbeidsongeschiktheidsclaim niet vertrouwt, laat de betrokkene soms observeren. Daar is een paar jaar geleden een hoop over te doen geweest. De filmpjes – van bijvoorbeeld iemand met rugklachten die stapels stenen sjouwt en iemand die niet meer als kapper zegt te kunnen werken, maar weken achtereen in de kapsalon werkt – werden door de betrokkenen een inbreuk op hun privacy genoemd. De regels voor zulke observaties zijn vastgelegd in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan in een woning te gluren: het gaat uitsluitend om waarnemingen (buitenshuis) die voorbijgangers of aanwezigen ook zouden doen. “Ik kan mij echter voorstellen”, zei Schalke, “dat hetgeen men in het voorbijgaan (te voet of mobiel) in een woning ziet gebeuren, wel gebruikt mag worden.” Anderzijds: “De rechter zou wel eens niet kunnen geloven, dat een medewerker van een onderzoeksbureau toevallig langskwam.”
Volgens Schalke is het in Engeland ‘normaler’ om te observeren dan bij ons. “Gezondheidsfraude wordt daar rigoureus aangepakt. Men gaat soms al tot observatie over, voordat de arbeidsdeskundige een bezoek heeft gebracht.”
Zorgverzekeringen
De door Schalke geschatte f 400 miljoen is maar een deel van de fraudeschade, want de zorgverzekeringssector is niet meegerekend. In 1997 werd in de sector / 62 mld uitgegeven: f 10,3 mld aan particuliere verzekeringen, f 23,8 mld aan ziekenfondsverzekeringen, f 1,3 mld aan aanvullende verzekeringen, en / 26,9 mld aan AWBZ. Als de ‘berekening Schalke’ ook van toepassing is op zorgverzekeringen, zou de fraude in deze sector ongeveer f 6200 miljoen bedragen.

Reageer op dit artikel