nieuws

Gezondheidscentrum

Archief

Gezondheidscentrum

De gemeente Enschede en zorgverzekeraar Menzis gaan de mogelijkheden onderzoeken voor de oprichting van een geïntegreerd eerstelijns gezondheidscentrum. Partijen willen hiermee invulling gaan geven aan de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die per 1 januari 2007 wordt ingevoerd. Zij worden dan verantwoordelijk voor delen van de AWBZ-zorg.
VGZ
De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) organiseert op 15 april in samenwerking met onder meer VGZ de eerste VGZ Nationale Loopdag. Op zo’n dertig locaties kan iedereen vrijblijvend en gratis kennismaken met de loop- en wandelsport. Tevens worden er een FitCheck en diverse clinics geboden. Meer informatie op www.denationaleloopdag.nl.
Online arbodienst
MediSoft Dossier Manager introduceert ArboDigitaal.nl. Hiermee kunnen ondernemers een eigen eigen online arbodienst opzetten waarmee zij de regie verkrijgen over preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie. ArboDigitaal.nl biedt via het internet toegang tot de juiste documenten, dossiers en formulieren.
Constructiefouten
De inspectiedienst van het ministerie van VROM komt tot de voorlopige conclusie dat constructiefouten de oorzaak moeten zijn van enkele tientallen ingestorte daken tijdens sneeuwbuien in Oost-Nederland in november vorig jaar. De definitieve bevindingen van het onderzoek presenteert de inspectie eind april.
Assurantietermen
Er is een volledig nieuwe uitgave verschenen van het naslagwerk ‘Assurantietermen en Wetsartikelen’. In verband met het zestigjarig jubileum van het boek is ook de website www.assurantietermen.nl gelanceerd. Het boek kost _ 29,50, een abonnement op de nieuwsbrief en toegang tot het besloten deel van de site kost _ 1,50 per maand.

Reageer op dit artikel