nieuws

Gezondheid klant oorzaak meeste acceptatieproblemen

Archief

Uit een enquête van de Consumentenbond onder personen met acceptatieproblemen bij verzekeraars blijkt dat ruim driekwart van de klachten betrekking heeft op de huidige of vroegere gezondheid van de klant.

De meeste problemen ontstaan bij de ziektekosten- (28%), levens- (24%) en arbeidsongeschiktheidsverzekering (13%). De autoverzekering levert voor 7% van de ondervraagden problemen op, de inboedelverzekering voor 4%.
Bijna de helft van de geënquêteerden (45%), kreeg van de verzekeraar geen reden voor de weigering of informatie over de extra voorwaarden.
De reactie van niet-geaccepteerde personen is uiteenlopend. Ruim eenderde onderneemt geen verdere stappen, een kwart zoekt een andere verzekeraar en eenderde gaat in discussie met de verzekeraar. In verschillende gevallen blijkt de aanhouder na een gesprek alsnog een gewone polis te kunnen afsluiten.
De Consumentenbond adviseert niet-geaccepteerden daarom na een eerste afwijzing toch, al dan niet bijgestaan door de tussenpersoon, opnieuw met de verzekeraar contact op te nemen. Als een persoon zijn geluk zoekt bij een andere verzekeraar, zal hij bij het afsluiten van een polis namelijk open kaart moeten spelen en zijn problemen met de eerste verzekeraar toch moeten melden.

Reageer op dit artikel