nieuws

Gezinsrechtsbijstand: vraag naar meer polissen, maar rendement

Archief

is te laag

Een marktonderzoek door de Groep Rechtsbijstandverzekering heeft uitgewezen dat de behoefte aan gezinsrechtsbijstandpolissen beduidend groter is dan de omvang van de huidige markt. De snelle groei in deze sector in combinatie met een matig rendement baren echter de nodige zorgen, aldus het jaarverslag over 1994 van de genoemde groep verzekeraars en hun schaderegelingskantoor SRK Rechtsbijstand.
In 1994 zijn de Noord- en Zuidhollandsche Lloyd, Generali Schade en de Eerste Hollandsche (Generali) uit de Groep Rechtsbijstandverzekering getreden. Toegetreden is Postbank Verzekeringen.
De statuten van de Groep zijn gewijzigd waardoor het gemakkelijker wordt voor aangesloten verzekeraars om de Groep te verlaten. Daarmee wordt ook een drempel weggenomen voor toetreding.
Opvallend is volgens de Groep de ontwikkeling dat de melding van materiële (voertuig)-schade een neergaande trend vertoont terwijl bij letselschade juist een opgaande trend waarneembaar is.
Agrarische bedrijven
Bij de bedrijfsrechtsbijstand geven de agrarische bedrijven een negatief resultaat te zien als gevolg van hoge kosten per schadegeval. Inmiddels hebben sommige maatschappijen dan ook hun tarieven verhoogd. In het algemeen was het resultaat van autorechtsbijstand en bedrijfsrechtsbijstand beduidend beter dan dat van gezinsrechtsbijstand.
De gemiddelde behandelintensiteit van rechtsbijstandszaken neemt toe doordat het aantal relatief weinig arbeidsintensieve zaken daalt en het aantal meer bewerkelijke zaken stijgt. Vooral problemen op het gebied van het arbeidsrecht, het onroerend goedrecht en het letselschadevergoedingsrecht behoorden tot de snelle groeiers, aldus het jaarverslag.
Premie-inkomen 25% hoger
Het gezamenlijke premie-inkomen uit rechtsbijstandsverzekering van de aangesloten maatschappijen steeg in 1994 met ruim 25% tot bijna f 43,4 mln. Motorrijtuigrechtsbijstand leverde daarvan bijna de helft, namelijk f 19,8 mln, gevolgd door de branches gezin (10,1), bedrijf (8,8), ongevallen (4,3) en verhaalsbijstand bij de avp (0,4).
In 1994 steeg het aantal aangemelde rechtsbijstandzaken met 3,7% ten opzichte van 1993 tot ruim 29.000.
In de sector motorrijtuigen bedroeg in 1994 het aantal schademeldingen 19.607, ofwel 7 op de 100 polissen (claimfrequentie). Het schadepercentage was 52,3% (van de premie die in deze branche ontvangen werd).
In de sector gezin was het aantal schademeldingen 4.999 ofwel 12,5%. Het schadepercentage beliep 66,7%.
In de sector bedrijf was het aantal schademeldingen in 1994 2.971, ofwel 25,8%. Het schadepercentage bedroeg hier 47,3%.
In de sector ongevallen was het aantal schademeldingen 1.186, ofwel 0,34%. Het schadepercentage beliep 44,3%.
In de sector verhaal bij de avp was het aantal schadeclaims 95, ofwel 0,4%. Het schadepercentage kwam uit op 20,3%.
De algemene kosten namen met 10,2% toe. De specifieke kosten (de kosten van het deel van de rechtshulpverlening dat aan derden wordt uitbesteed) groeiden met bijna 24%. De gevallen van gezinsrechtsbijstand, met een toename van meer dan 35%, brachten een grotere mate van uitbesteding met zich mee, veelal als gevolg van het procedeermonopolie van de advocatuur, aldus het jaarverslag.
Het aantal personeelsleden inclusief deeltijdwerkers steeg in 1994 per saldo met 14 tot 175 personen. Het vier jaar geleden betrokken kantoor in Zoetermeer is te klein geworden. Het gebouw wordt vergroot.
Het kostensaldo van SRK Rechtsbijstand beliep in 1994 f 17,3 (15,6) mln. Dit moet met de aangesloten verzekeraars worden verrekend. Voor 1995 is begroot: f 20 mln.

Reageer op dit artikel