nieuws

Gezinsrechtsbijstand dieper in het rood

Archief

In de sector gezinsrechtsbijstandverzekeringen is vorig jaar het totale resultaat na interest gekelderd van f -6 mln naar f -20 mln. Ook in de bedrijvensector werd slechter geboerd.

In de totale markt van gezinsrechtsbijstandverzekeringen bedroeg vorig jaar de brutopremie f 228 (190) mln en de brutoschade f 171 (138) mln. Het gemiddelde bedrag per schadeclaim steeg van f 1.600 naar f 1.750, laat het CVS, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, desgevraagd weten.
In de sector bedrijfsrechtsbijstand werd een totale brutopremie behaald van f 127 (153) mln, en beliep de brutoschade f 109 (90) mln. Ook in deze sector daalde het resultaat na interest beduidend: namelijk van f 8,9 mln naar f 1,4 mln.
Bij motorrijtuigenrechtsbijstand bedroeg de totale brutopremie f 127 (121) mln en de brutoschade f 40 (61) mln. Het resultaat na interest verbeterde sterk: van f 12,5 mln naar f 31,7 mln.
In de gehele rechtsbijstandbranche steeg het brutopremieinkomen van f 464 mln naar f 521 mln. De brutoschade kwam uit op f 314 (289) mln. Het resultaat na interest kwam uit op f 2,0 (4,5) mln.
Groeimarkt
Volgens het CVS hadden vorig jaar circa 870.000 (835.000) huishoudens in ons land een gezinsrechtsbijstandpolis. Het aantal gezinspolissen stijgt snel. In de periode 1995-1999 ging het achtereenvolgens om de volgende aantallen: 580.000, 610.000, 680.000, 775.000 en 870.000. In de gezinssector is nog steeds een fikse groei mogelijk. Er zijn namelijk in ons land 6,8 miljoen huishoudens (CBS 1999). De gezinnen vinden, als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, een rechtsbijstandpolis steeds meer nodig. Bovendien wordt het product aantrekkelijker, doordat voor de gefinancierde rechtsbijstand steeds hogere drempels en lagere overheidsbijdragen gelden.

Reageer op dit artikel