nieuws

Gezamenlijke aanpak millenniumschades

Archief

Cunningham Lindsey (expertisebureau) en Oppidum (joint venture van Berenschot en Randstad Automatisering) combineren kennis om te komen tot een speciale aanpak van millenniumschades. De samenwerking heeft een naam: ‘Clock’.

Doel van de exclusieve samenwerking is een grotere inzetbaarheid van mensen, snel inzicht in omvang van het probleem (wel/geen vangnet; oplosbaar/niet-oplosbaar), ondersteuning van verzekerde, preventie, zorgplicht en stapsgewijze aanpak.
Door de samenwerking tussen Cunningham Lindsey en Oppidum zijn voor de aanpak van millenniumschades 60 ervaren schade-experts, 400 adviseurs (uit de Berenschot-stal), 2.000 administratieve automatiseerders en 2.000 technische deskundigen op flexibele basis beschikbaar.
In september komt een handboek schadebehandeling beschikbaar, waarin de complete aanpak van millenniumschades stapsgewijs opgenomen is.
Clock is voor de hele branche beschikbaar er is geen capaciteit opgekocht door verzekeraars. Ook als Oppidum betrokken is geweest bij een audit ten aanzien van millenniumbestendigheid en het gaat alsnog fout, dan zal Cunningham Lindsey toch de schade-expertise doen onder vermelding van de activiteiten verricht door Oppidum.

Reageer op dit artikel