nieuws

Gezamenlijk Behandelplan voor letselschade

Archief

De projectgroep Normering Personenschade van de universiteit van Tilburg en AXA zijn een pilot gestart om ervaring op te doen met een Gezamenlijk Behandelplan voor letselschade: een gedeeld elektronisch dossier, waar letselschadeslachtoffers, hun belangenbehartigers en de maatschappij (AXA) inzicht geven en krijgen omtrent de voortgang van een letselschadeclaim. Het Gezamenlijk Behandelplan maakt deel uit van de (niet onomstreden) Gedragscode Letselschadebehandeling.

Het komende jaar zal stelselmatig worden onderzocht of de letselschadeclaims die AXA ontvangt in aanmerking komen voor een Gezamenlijk Behandelplan. Dat is alleen mogelijk als zowel het slachtoffer als diens belangenbehartiger zich formeel bereid hebben verklaard deel te nemen aan deze pilot. Aangezien de organisatie van letselschadeadvocaten LSA deze zomer uit het overleg over de gedragscode is gestapt, uit onvrede met de beperking van de keuzevrijheid die er voor slachtoffers zou ontstaan, valt nog te bezien in hoeverre letselschade-advocaten bereid zijn om nu deel te nemen aan deze pilot. 
Woordvoerder Ron Gardenier van AXA heeft er echter alle vertrouwen in: “Inmiddels zijn nu al vijf belangenbehartigers bereid om deel te nemen aan de pilot. Zij verwachten met ons dat het project zal bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardiger en snellere dienstverlening. Het behandelplan betrekt het slachtoffer immers veel meer dan nu in de afwikkeling van de eigen letselschade. Dit wordt echt de maatstaf voor de toekomst.”

Reageer op dit artikel