nieuws

Gevolmachtigden en Verbond gaan samen werken aan zelfregulering

Archief

De vereniging van gevolmachtigden NVGA en het Verbond van Verzekeraars willen een zelfregulering ten aanzien van het volmachtbedrijf ontwikkelen. Daartoe wordt binnenkort een werkgroep ingesteld, waarin van beide organisaties twee vertegenwoordigers zitting nemen.

NVGA en Verbond spelen hiermee in op de wens van de wettelijke toezichthouders in de financiële sector dat er meer inzicht komt in het volmachtkanaal. Dat is onder meer tot uiting gekomen in het jaarverslag 2000 van het Financieel Expertise Centrum (zie AM 8, pag. 1).
De NVGA is overigens al langer bezig met kwaliteitsnormering voor haar leden. “De eisen die wij aan onze leden stellen, zijn strenger dan de eisen die verzekeraars op dit moment aan gevolmachtigden stellen”, onderstreept NVGA-voorzitter Arie van den Ende.
In de door de NVGA voorgestane normering gaat het onder meer om voorwaarden op het terrein van organisatorische en juridische aspecten, acceptatie, schadebehandeling en -beheersing en controle.
Het bestuur van de NVGA gaat nu werken aan een definitief voorstel, dat volgens plan in november zal worden voorgelegd aan een bijzondere algemene ledenvergadering.

Reageer op dit artikel