nieuws

Gevolmachtigden

Archief

Het punt is niet geagendeerd voor de algemene vergadering eind deze maand

Toch is de kans groot dat de zestien leden het grootste deel van hun vergadertijd bij de vraag zullen stil staan: hoe nu verder met de organisatie van beursgevolmachtigden Vabar? Het antwoord op deze vraag zal sterk worden bepaald door de mate waarin de leden zich in hun onderlinge discussie wensen te laten leiden door niet-rationele overwegingen. En om maar meteen de knuppel in het hoenderhok te gooien: het zal niet de eerste keer zijn dat emotionele opwellingen het hebben gewonnen van zakelijke argumenten. Want ook daarin is het voor ‘saai’ en ‘koel’ doorgaande verzekeringsbedrijf sterk. Als geen andere bedrijfstak kan de verzekeringsindustrie in ons land bogen op een lange historie en zeker niet minder lange tradities. Dat is een groot erfgoed dat gekoesterd mag worden. Tradities en historie mogen evenwel niet de doorslag geven voor een bedrijfstak als het gaat om het vaststellen van de koers voor de komende jaren. Het Verbond van Verzekeraars heeft dat als een van de eerste partijen bijtijds ingezien: diverse traditierijke brancheverenigingen zijn zonder al te veel discussie opgeheven bij de reorganisatie vorig jaar. In het co-assurantiecircuit wordt doorgaans minder pragmatisch nagedacht en gehandeld. Hoe lang al niet wordt er gesproken over de samenvoeging van de assurantiebeurzen in Rotterdam en Amsterdam? En hoe vaak zijn de plannen niet van tafel geveegd omdat de makelaarshuizen in beide rivaliserende steden – naar het voorbeeld van Ajax en Feyenoord – elkaar het licht niet in de ogen gunnen en ook verzekeraars niet de moed opbrengen dan zelf het voortouw te nemen? Het zou veel tijd en geld schelen. En nu weer de toekomst van de Vabar. Strikt zakelijk bekeken heeft deze vereniging haar bestaansrecht verloren. Het aantal specifieke beursgevolmachtigden is daarvoor absoluut te klein geworden. En dat zal in de komende jaren zeker niet ten goede veranderen. Veel lijkt er dus voor te zeggen dat de Vabar onderdak zoekt bij vergelijkbare belangenorganisaties. Voor de hand liggend lijkt de aansluiting bij de zusterorganisatie voor provinciale gevolmachtigden NVGA. De standsorganisatie NVA richtte ooit een sectie op voor haar beursmakelaars; de NVGA kan precies hetzelfde doen voor de beursgevolmachtigden. Misschien dat de gevolmachtigden een voorbeeld kunnen stellen dat navolging krijgt van de assurantiebeurzen. De positie van de Nederlandse co-assurantiemarkt zou erdoor worden versterkt. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel