nieuws

Gevestigde orde wil koopsommarkt terug

Archief

Gevestigde orde wil koopsommarkt terug

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
In oktober 1982 gooide Nationale-Nederlanden de knuppel in het hoenderhok bij het begin van de traditionele najaarscampagne op de markt van lijfrentekoopsommen. De aanleiding was het verloop van de campagne een jaar eerder.
Eind 1981 hadden buitenlandse maatschappijen en kleine binnenlandse nieuwkomers een onevenredig groot deel van de koopsomposten binnengehaald. Dat was in elk geval de beleving bij de gevestigde orde in levensverzekeringsland. Nationale-Nederlanden (NN) kwam met het aanbod, waarbij tegenover een lijfrentekoopsom een fors gegarandeerd bedrag (zonder winstdeling) in het vooruitzicht werd gesteld. Assurantiemakelaars kwalificeerden het aanbod als een buitengewoon hoge opbrengst en spraken de verwachting uit dat andere leden van de gevestigde orde, de zogeheten CLI-maatschappijen, het voorbeeld van NN zouden volgen.
Repercussies oproepen
De NVA maakte zich net als de koepelorganisatie van de levensverzekeraars inmiddels grote zorgen over het verkeerde accent dat de laatste jaren bij de verkoop van lijfrentekoopsommen werd gelegd. Toenmalig NVA-voorzitter Ad Huibers sprak profetische woorden. “De lijfrentekoopsom wordt uit de verzorgingssfeer gehaald en als belastingtruc voorgesteld. De maatschappijen zijn bezig het stelsel van de fiscale aftrekbaarheid te vernietigen. Ze doen daarmee afbreuk aan het imago van levensverzekeraars en kunnen wettelijke repercussies oproepen.”
Inboedelverzekering
De brandverzekeraars wilden destijds (over de premieontwikkeling in diverse branches moest nog overleg worden gevoerd met het ministerie van Economische Zaken) maatregelen treffen bij de inboedelverzekering. Niet alleen zouden de premies omhoog moeten, maar er zouden ook beperkingen in de dekking moeten worden aangebracht. Voor die dekkingsbeperkingen gold het opvoeren van het preventiebewustzijn bij de burgers als oogmerk.
Tijdens een marktvergadering in Bunnik kreeg de onderhandelingsdelegatie brede steun voor het voorstel om bij diefstal (na inbraak) van goederen uit auto’s de schadevergoeding te beperken tot vijfhonderd gulden. De dekking bij diefstal van lijfsieraden uit woningen moest worden beperkt tot vijfduizend gulden op basis van premier risque.
Met betrekking tot de nagestreefde premieverhoging berichtte AssurantieMagazine op 14 oktober 1982: “Uit diverse uitlatingen van leden van de commissie kan worden geconcludeerd, dat zij zich sterk zullen maken voor een algemene premieverhoging van 10 à 15%.
Jachthonden
De Amersfoortse kwam in de jaren tachtig herhaaldelijk met aparte nieuwe verzekeringen op de proppen. Zo kondigde de tegenwoordige Fortis-dochter in oktober 25 jaar geleden de komst van een jachthondenverzekering aan. Gedekt werd een kapitaal bij overlijden en bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
Kamphuisen
De editie van AM 19 in 1982 bevatte een themanummer over bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Daarin stond onder meer een bijdrage van (toen nog niet professor) Gerard Kamphuisen over het destijds nog jonge fenomeen van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Kamphuisen, directeur kantoor Rotterdam van assurantiemakelaar Hudig-Langeveldt, schreef: “Tot in publicaties van verzekeraars wordt de indruk gewekt dat in het Nederlandse recht de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen iets nieuws is. Niets is minder waar. Altijd al bestond de mogelijkheid om een commissaris of bestuurder in zijn privé-vermogen aan te spreken. Er werd alleen bijna nooit gebruik van gemaakt.”

Reageer op dit artikel