nieuws

Gesloten aov-pool IVC is volgend jaar passé

Archief

Eind van dit jaar vindt de financiële afwikkeling plaats van de aov-pool IVC, die eind 1993 met de tekening sloot.

IVC, de pool voor aov’s in de schadesector, werd eind 1993 gesloten. De pool werd in 1956 opgericht omdat verzekeraars geen expertise in deze verzekeringsvorm hadden. Zo’n veertig jaar later had IVC deze bestaansreden verloren. In 1994 gingen de deelnemende verzekeraars, van wie overigens een groot aantal naast de pool-aov’s ook op eigen aov’s voerde, geheel op eigen kracht verder.
Voor de drie volgende verzekeraars fungeert IVC sinds 1994 als facilitair bedrijf: Neerlandia van 1880, de Noordhollandsche van 1816 en Reaal. Deze verzekeraars voeren aov’s waarvoor IVC de voorwaarden en de premies vaststelt en waarvoor IVC tevens de acceptatie en de schadebehandeling verzorgt. De polissen zijn door IVC ondergebracht bij herverzekeraars. Eind van het jaar stopt IVC ook met deze dienstverlening.
De Noordhollandsche van 1816 bereidde zich in 1998 al voor op het verdwijnen van IVC. De verzekeraar voert sindsdien onder eigen label aov’s van De Goudse. De polissen die tussen 1994 en 1998 zijn gesloten zijn door IVC geheel herverzekerd. Deze polissen zullen in samenwerking met de Goudse worden voortgezet. Hoe dit precies geregeld wordt, staat nog niet vast. Neerlandia van 1880 is in onderhandeling met de herverzekeraars van de aov’s die tussen 1994 en nu zijn gesloten. Het is de bedoeling om met de samenwerking met die herverzekeraars de huidige polissen te blijven aanbieden en een nieuw product toe te voegen. Reaal voert sinds het begin van dit jaar (passief) aov’s waarvoor Hooge Huys (eveneens SNS Reaal) het risico draagt. Het is de bedoeling dat Hooge Huys binnen een paar maanden ook risicodrager wordt voor de aov’s die Reaal in samenwerking met IVC heeft gesloten.
De administratie van IVC is ondergebracht bij Stad Rotterdam, wat inhoudt dat medewerkers van Stad Rotterdam bij IVC gestationeerd zijn. De beëindiging van IVC heeft voor hen geen gevolgen. Een deel van hen houdt zich bezig, en blijft dat doen, met de administratie van de Maav, de pool voor WAO-gatverzekeringen.
Jaarcijfers
De pool omvatte vorig jaar 20.394 (22.319) individuele verzekerden en 2.571 (2.662) collectieve verzekerden. Het aantal verzekerden daalde vooral doordat verzekerden de pensioen/vut-leeftijd bereikten.
Er werden vorig jaar 396 (404) nieuwe schadegevallen gemeld. Eind vorig jaar bedroeg het totale aantal schadegevallen 5.134 (5.373).
De totale nettopremie in de pool bedroeg f 30,0 (31,8) mln. Hiervan had f 26,9 (28,7) mln betrekking op individuele aov’s en f 3,1 (3,1) mln op collectieve aov’s.
De winst, die werd toegevoegd aan de reserves, bedroeg f 12,0 mln. Hiervan had f 10,4 (15,6) betrekking op individuele aov’s en f 1,6 (2,1) mln op collectieve aov’s.
Deelnemers
De financiële afwikkeling houdt in dat de deelnemende maatschappijen de polissen onder dezelfde condities voor geheel eigen risico voortzetten.
Hier volgen de deelnemende verzekeraars en het aantal polissen dat zij eind 1998 in de pool hadden. Aegon: 333, Algemene Zeeuwse: 18, De Amersfoortse: 13, Amev: 636, Avéro: 44, Delta Lloyd: 496, Elvia: 30, Europeesche: 9, Falcon: 8, Generali: 58, Goudse: 105, Interpolis: 3, Levob: 27, Nationale-Nederlanden: 2.172, Neerlandia van 1880: 65, Nieuwe Hollandse Lloyd: 15, Noordhollandsche van 1816: 46, Royal: 42, Stad Rotterdam (incl. Woudsend): 592, SNS Reaal: 150, Tiel Utrecht: 172, Winterthur: 52. “Deze aantallen zullen weinig afwijken van de aantallen die eind van dit jaar moeten worden afgewikkeld”, zegt IVC-medewerker Henk Klein.

Reageer op dit artikel