nieuws

Geschilleninstituten gaan 1 april samen op in Kifid

Archief

Verzekerden die klachten hebben over hun financiële dienstverlener kunnen vanaf 1 april terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV), het Dutch Securities Institute (DSI) en de financiële commissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) gaan 1 april op in de nieuwe organisatie. Op termijn geldt dat ook voor de Raad van Toezicht.
Het Kifid wordt als het ware één groot instituut waar de consument met klachten over de financiële dienstverleners terecht kan. Het Verbond van Verzekeraars is blij met de behandeling van klachten via het Kifid, omdat producten als bijvoorbeeld beleggingsverzekeringen worden gekenmerkt door zo’n diversiteit dat vrijwel geen polis gelijk is. Klachten kunnen daarom het beste individueel worden behandeld, aldus het Verbond.
Om de procedures goed te laten verlopen, komt het Kifid met een uniform model met richtlijnen voor interne klachtenbehandeling. In dit model zijn onder meer de huidige richtlijnen van het Verbond, de NVA, de NBVA, de NVB en de eisen uit de WFT verwerkt.
Procedure
Bij een klacht of geschil moet de consument zich vanaf 1 april wenden tot zijn financiële dienstverlener. Als zij er niet uit komen, kan de klager aankloppen bij het Kifid. De eerste stap is daar dat de Ombudsman Financiële Dienstverlening zich over het probleem buigt en kijkt of hij via bemiddeling tot een oplossing kan komen.
“Als deze bemiddeling niet lukt, volgt stap twee en neemt de Geschillencommissie de zaak over. Uiteindelijk doen zij een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden”, zegt Martijn van der Linden van het Verbond van Verzekeraars.
Voor de verzekeringsbranche is dat een nieuw element, al was het zo dat verzekeraars zich vrijwel altijd hielden aan de uitspraken van de Raad van Toezicht. Dit orgaan blijft deels bestaan, maar krijgt in de nieuwe organisatie een andere rol en een andere positie, die nog moet worden uitgewerkt.
Tuchtrecht
Naast de bemiddeling en de bindende adviesfunctie blijft binnen het Kifid de mogelijkheid van een tuchtrechtelijke procedure bestaan. “Als Verbond kunnen wij tuchtrechtelijke consequenties aan een uitspraak van de Geschillencommissie verbinden, maar dat is dan specifiek een beslissing van onze nieuwe tuchtrechtelijke commissie”, aldus Van der Linden.
Op dit moment is het Kifid druk bezig om de organisatie op te tuigen. Het ambtelijk apparaat zal naar verwachting bestaan uit enkele tientallen medewerkers. “Via de website van Kifid is er al een mooie façade gecreëerd”, zegt Van der Linde. “Op dit moment zijn de mensen druk bezig om voor 1 april de backoffice operationeel te hebben.”

Reageer op dit artikel