nieuws

Geschillencommissie zorg van start gegaan

Archief

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is deze maand van start gegaan.

In de onafhankelijke instantie SKGZ zijn de Geschillencommissie Zorgverzekeringen en de Ombudsman Zorgverzekeringen ondergebracht. De SKGZ helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. Oplossingen komen op twee manieren tot stand. De Ombudsman bemiddelt als het gaat om klachten over bijvoorbeeld bejegening en de Geschillencommissie verstrekt een bindend advies bij geschillen over onder meer de vergoeding van een medische behandeling.
De voorzitter van de Geschillencommissie is Toon van Mierlo. De Ombudsman Zorgverzekeringen blijft mevrouw Elizabeth Schmitz. Directeur van het bureau SKGZ is mevrouw Judith Tielen. De SKGZ is telefonisch te bereiken via 030-698.83.60. Meer informatie op: www.skgz.nl.

Reageer op dit artikel