nieuws

Gerichte baanhulp voor letsel- slachtoffers werpt vruchten

Archief

af

Een gerichte aanpak van bureau Cunningham Boschman om letselslachtoffers weer aan een baan te helpen, werkt naar tevredenheid. In de afgelopen vier jaar kon iets meer dan de helft van de begeleide personen vrij snel aan een betaalde functie worden geholpen.
In de letselschaderegeling worden in de loop van een traject diverse disciplines ingezet, zoals een medisch adviseur of arbeidsdeskundige. Letselbureau Cunningham Boschman, onderdeel van Cunningham Lindsey Nederland, heeft daar enkele jaren geleden een nieuwe discipline aan toegevoegd: de Jobfinder. Het doel is arbeidsparticipatie van de gedupeerde, zodat er een duidelijke schaderegeling kan worden getroffen. Met de komst van Evert Jaap Kuilema als vierde jobfinder is het volgens Cunningham Boschman duidelijk dat deze activiteit een serieus hulpmiddel voor de schadebehandelaar en de belangenbehartiger is geworden.
Een voorbeeld: Peter is systeemplafondbouwer. Op de terugweg na een werkdag komt het busje waar hij als bijrijder in zit, in botsing met de voorligger, die plotseling op zijn remmen is gaan staan. Peter komt met zijn voet bekneld te zitten, waarbij het hete motorblok tevens voor ernstige verbrandingen aan zijn voet zorgt.
Na jaren van revalidatie is er een tamelijk stabiele medische situatie ontstaan en wil Peter weer aan het werk. Zijn oude beroep kan hij niet meer uitoefenen: lang staan of lopen lukt hem niet meer. Hij solliciteert veel, maar hij wordt elke keer afgewezen. Eigenlijk weet hij niet goed hoe nu verder. In gezamenlijk overleg besluiten de aangesproken partij en de belangenbehartiger een jobfinder van Cunningham Boschman in te schakelen. Deze gaat met Peter om de tafel zitten en komt er in een paar gesprekken achter welke werkzaamheden Peter leuk vindt en waar hij ook goed in is: hij kan aardig sleutelen en is niet zo’n prater. Ook hebben ze allebei vacatures gezocht om inzicht te krijgen in het banenaanbod. Samen met Peter begint de jobfinder bedrijven te bellen met de vraag of zij misschien een stageplaats voor hem hebben.
Na aardig wat telefoontjes komen ze in gesprek met een dealer in heftrucks. Peter kan daar oude heftrucks, die doorverkocht worden, gaan opknappen. Na vier maanden stage is het bedrijf zo tevreden, dat ze hem een contract aanbieden.
Hoofddoel
Het verschil met een arbeidsdeskundige is volgens Cunningham Boschman dat een arbeidsdeskundige kijkt naar de belastbaarheid van de persoon, welke mogelijkheden er nog zijn en welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden (aangepaste werkplek, scholing, revalidatie et cetera) om die mogelijkheden positief te beïnvloeden. De jobfinder heeft echter maar één hoofddoel: de persoon weer aan het werk krijgen. En al mislukt de poging tot werkhervatting soms, vaak biedt het voldoende uitgangspunten om in redelijke termen tot een schaderegeling te komen. Overigens, ook in het kader van een aov-claim, is in de praktijk gebleken dat jobfinders een belangrijke rol kunnen spelen in het begeleiden van (kleine) zelfstandige ondernemers naar een loondienstfunctie.
Zelfvertrouwen
Door de aard van zijn opdracht heeft de jobfinder veelvuldig contact met het letselslachtoffer. Voor de persoon in kwestie is er vaak veel veranderd in vergelijking met het oude (werkzame) leven en moet worden geleerd om met deze beperkingen om te gaan. De jobfinder probeert het zelfvertrouwen van mensen weer te vergroten. Bijvoorbeeld door mee te denken over welke werkzaamheden mogelijk zijn, of door praktijkstages te arrangeren, zodat mensen ontdekken welke (nieuwe) mogelijkheden ze nog wel hebben.
Ervaringen
De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat de inzet van een jobfinder meestal voor alle partijen een bevredigend resultaat heeft, stelt Cunningham Boschman. Voor de verzekeraar komen er nieuwe relevante feiten boven tafel. De belangenbehartiger vindt in de jobfinder een gesprekspartner die meedenkt over de belangen van de cliënt, waarbij de belangen van de verzekeraar niet uit het oog worden verloren. En het belangrijkste is volgens Cunning Boschman dat het slachtoffer/de gedupeerde zich gesteund voelt in zijn pogingen om de draad van zijn arbeidzaam leven weer op te pakken en daar in veel gevallen in slaagt.
In de afgelopen vier jaar zijn er 140 dossiers door de jobfinders van Cunningham Boschman behandeld en gesloten (er is begonnen met één jobfinder met uitbreiding tot drie in de laatste twee jaren). De resultaten zijn:
– directe plaatsing met loonwaarde: 51%- eindregeling geïnitieerd door interventie jobfinder: 20%- traject beëindigd door motivatieprobleem belanghebbende: 8%Van de dossiers is 15% gesloten, omdat bijvoorbeeld de medische klachten verhevigden; 5% is zonder succes gesloten.

Reageer op dit artikel