nieuws

Geové RZG wil nu via drogisten verkopen

Archief

Onder de naam Drogisten-Zorgpolis heeft Geové RZG (Amicon) een ziektekostenproduct ontwikkeld voor verkoop via drogisten.

Bij de Drogisten-Zorgpolis gaat het om een particuliere verzekering en om een ziekenfondsdekking met aanvullende verzekering. Van de drogisten wordt niet verwacht dat zij daadwerkelijk gaan bemiddelen. Het is de bedoeling, dat zij op hun toonbank ruimte maken voor informatiebrochures waarmee de klant een informatiepakketje met aanvraagformulier kan bestellen.
Geové RZG heeft het product besproken met drogisterijketens, maar gaat voor de distributie in zee met individuele drogisten. “Alle gecertificeerde drogisten kunnen meedoen, ongeacht of ze Trekpleister, Kruidvat, Etos of DA-drogist zijn”, zegt Bastiaan Schoel van Geové. “We hebben zestienhonderd drogisten gemaild. We gaan het product en de werkwijze toelichten op vijf presentaties op diverse locaties in het land. De eerste vond deze week al plaats in Assen en de laatste staat gepland op 13 november in Eindhoven. Bij de brieven zat een inschrijfformulier. We hebben al vele reacties binnen.” De administratie en de distributie is in handen van SAA, Samenwerkende Assurantie Adviseurs in Rotterdam (onderdeel van Rombouts Assuradeuren). SAA behandelt ook de ingekomen aanvraagformulieren en zorgt voor de vergoeding aan de drogisten. De drogisten krijgen voor elke particuliere polis die wordt gesloten een eenmalige vergoeding van f 125 en voor elke (aanvullende) ziekenfondspolis f 25. Makro-polis
Het is niet de eerste keer dat Geové RZG met een ziektekostenproduct voor speciale doelgroepen komt. De verzekeraar lanceerde vorig jaar een polis voor houders van een Makro-pas. Ook bij de distributie en administratie van dit product is SAA betrokken. De verzekeraar heeft ook een speciale polis voor verenigingssporters en hun gezinsleden. Het vorig jaar geopperde plan om polissen af te zetten via supermarktketens, heeft tot nu toe niet tot concrete zaken geleid.
Zelfzorgmiddelen
De particuliere Drogisten-Zorgpolis heeft een ruimere dekking dan de Keuzepolis van Geové. Speciaal voor de doelgroep heeft de verzekering, net als de aanvullende ziekenfondsdekking (die is geënt op de AV Plus van RZG), dekking voor geregistreerde zelfzorgmiddelen en homeopatische middelen. Hierbij geldt een maximum van f 100 per jaar per polis.
De particuliere polis kost, bij een eigen risico van f 1.500/f 3.000 voor een 24-jarige alleenstaande/samenwonende f 67 per maand per verzekerde. Voor een 49-jarige is dit f 112. Na het 49e jaar wordt uitsluitend geaccepteerd tegen extra premie. Bij een eigen risico van f 3.000 bedraagt de kinderpremie f 39 per maand (maximaal 3 kinderen). De aanvullende ziekenfondsverzekering kost vanaf het 16e jaar f 33 per maand. Kinderen tot zestien jaar zijn gratis meeverzekerd. “De premies gelden tot eind 2001”, zegt Bastiaan Schoel.

Reageer op dit artikel