nieuws

Geové heeft zorgprimeur

Archief

Geové heeft Bazoflex ontwikkeld, een gecombineerd stop-lossproduct voor de collectieve ziektekosten en het ziekteverzuim van (uitsluitend) werknemers. Zo’n ziektekostenproduct was er nog niet.

Bazoflex is ontwikkeld voor zeer grote werkgevers. Gerard Massaar, commercieel directeur van Geové, denkt aan werkgevers waar nu voor ziektekosten jaarlijks zo’n vijf miljoen premie omgaat. “De voorzienbare schade kan de werkgever voor eigen rekening nemen en het bedrag daarboven verzekeren. De werkgever heeft er belang bij de schade te beperken. Dat kan vooral doordat het ziektekostenproduct gecombineerd wordt met een verzuimproduct en met onder meer een arbopakket.”
Bij Bazoflex spreekt de werkgever met Geové een ziektekostenpakket af. Tot een afgesproken bedrag neemt de werkgever de medische kosten van zijn werknemers voor zijn rekening. Behalve op stop-lossbasis kan Bazoflex ook worden gesloten als excess-lossverzekering (een vast procentueel gedeelte als eigen behoud). De werkgever betaalt, behalve de medische kosten (tot afgesproken bedrag), de volledige premie van de verzekering. De werknemer betaalt geen eigen bijdrage. Daar staat tegenover, dat deze ziektekostenverzekering niet geldt voor de gezinsleden van de werkgever. “Die kunnen zich op individuele basis bij Geové voor hetzelfde of een ander pakket verzekeren en krijgen daarvoor een korting van tien tot vijftien procent, afhankelijk van het gekozen pakket.”
Alleen werknemers
Volgens Massaar is de werknemer met Bazoflex beslist niet duurder uit dan bij een conventionele ziektekostenverzekering. “Voor man, vrouw en twee kinderen gaan wij normaliter uit van een collectieve maandpremie van rond de / 250. De eigen bijdrage is meestal vijftig procent, dus in dit geval / 125. Voor dit bedrag kan de werknemer zijn partner en kinderen ook met korting verzekeren.”
De werkgever die Bazoflex sluit voor ziektekosten en ziekteverzuim (los is ook mogelijk) bespaart volgens Massaar sowieso al zeven procent van de huidige premie. “Vijf procent aan uitvoeringskosten, omdat de administratie eenvoudiger is en wij gebruik kunnen maken van een gespecialiseerd administratiekantoor. En twee procent aan rente omdat geen premie vooraf hoeft te worden betaald.”
Besparingen
Voorts kan de werkgever besparen op medische kosten en op kosten voor ziekteverzuim. Massaar: “Dat kan onder meer door wachtlijstbemiddeling, fitness-, revalidatie- en reïntegratieprogramma’s. Maar ook door aan het bedrijf bijvoorbeeld een tandarts en fysiotherapeut te binden. Of door een bedrijfskliniek op te zetten. Hierdoor kan tijd en geld worden bespaard.”
“De besparingen”, zegt Massaar, “leiden ertoe, dat de werkgever in een volgend jaar het eigen behoud kan verkleinen en dus steeds meer bespaart. In de folder zegt Geové er het volgende over: “Uw huidige verzekeraar zal aan uw verzekeringsbehoefte tegemoet komen met een premie die is gerelateerd aan de voorzienbare schade. Daarmee bent u dat bedrag hoe dan ook kwijt; een eventueel lagere schadelast is in het voordeel van de verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar ziet u daarvan misschien een deel terug in de vorm van een premieverlaging. Maar zou het niet veel prettiger zijn als dat gehele voordeel direct aan u ten goede komt?”
Wennen
Bazoflex is door Geové ontwikkeld in samenwerking met Emben Services, een tussenpersoon in Zoetermeer die gespecialiseerd is in employee-benefits. Het idee zat al lang in de pen. Massaar: “Een paar jaar geleden toen Emben-eigenaar Huib Esser en ik nog bij dezelfde assurantiemakelaar werkten, hebben we daar al over gebrainstormd.” Massaar verwacht dat werkgevers en werknemers aan het product zullen moeten wennen. “Er is grote belangstelling voor het product. Maar voor sommige werkgevers zal het te kort dag zijn om per 1 januari Bazoflex te sluiten. Geové is er klaar voor, maar ik verwacht dat het product begin 2001 pas écht zal worden gesloten.”

Reageer op dit artikel